Hoe blijven we binnen de 1,5 graden opwarming van de aarde?

In 2015 werd in Parijs het wereldwijde Klimaatakkoord getekend. Daarin spraken we af om de opwarming van de aarde deze eeuw te beperken tot maximaal 2 graden, maar idealiter 1,5 graad Celsius. Het verschil tussen 1,5 graad en 2 graden is groot. Van het grootste koraalrif ter wereld, het Great Barrier-rif, overleeft de helft van het koraal een opwarming van 1,5 graad. Bij 2 graden opwarming gaat het helemaal verloren. Ook de impact van klimaatverandering op planten verdubbelt en de impact op insecten verdriedubbelt. Periodes van extreme hitte treffen 2,5 keer meer mensen en de Noordpool zal in plaats van ééns in de 100 jaar eens in de 10 jaar volledig ijsvrij zijn. En dit zijn slechts een paar voorbeelden van het verschil dat een halve graad extra maakt.

Het is daarom goed nieuws dat tijdens de klimaattop in Glasgow wereldleiders zich achter de ambitie schaarden om de opwarming van onze aarde echt tot 1,5 graden te beperken. Om binnen deze 1,5 graden te blijven, blijkt de komende jaren meer nodig dan de huidige afspraken waarbij we ons richten op minimaal 55 procent CO2-reductie in 2030. We moeten onze CO2-uitstoot nog verder beperkt hebben in 2030. Onze Europese koepelorganisatie, European Environmental Bureau, rekende uit wat nog meer nodig is. Zij komen erop uit dat we in 2030 65 procent CO2-reductie moeten bereiken, willen we de opwarming beperken. Deze 65 procent kunnen we halen door onder andere de volgende maatregelen in te zetten:

  • Fors meer hernieuwbare energie opwekken en inzetten, met name met zonne- en windenergie voor elektriciteitsproductie;
  • Grootschalige energiebesparing door gebouwen versneld grondig te renoveren en industriële productieprocessen te moderniseren;
  • Industriële processen, verwarming en transport elektrificeren op basis van hernieuwbare elektriciteit. Warmtepompen en elektrische voertuigen zijn hierbij sleuteltechnologieën.
  • Fossiele brandstoffen sneller uitfaseren. Allereerst door kolencentrales te sluiten, daarna door fossiel gas uit te faseren in 2035 en fossiele olieproducten rond 2040. Ook zullen de meeste kerncentrales tegen 2040 gesloten zijn.
  • De rol beperken van niet-fossiele gassen en brandstoffen die uitsluitend gebaseerd zijn op hernieuwbare waterstof.

Lastige boodschap, maar wel de enige juiste

Er is dus snel meer actie nodig. Dat is geen gemakkelijke boodschap. Uit de laatste Klimaat- en Energieverkenning van de overheid blijkt dat Nederland nog ver achterloopt op de bestaande doelstelling om onze uitstoot met 49 procent te verminderen. Om dit doel te verhogen naar 65 procent is dan ook een hele stap, maar wel een noodzakelijke. Klimaatverandering en de opwarming van onze aarde moeten we serieus nemen. Dit betekent dat we de wereldleiders die aanwezig waren in Glasgow aan hun woord moeten houden. We moeten echt hard ons best gaan doen om klimaatverandering een halt toe te roepen. Daarvoor zijn ambitieuze doelen nodig die zorgen dat onze aarde maximaal 1,5 graden opwarmt.

Bron: https://www.pac-scenarios.eu/scenario-development.html

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/kenniscentrum/hoe-blijven-we-binnen-de-15-graden-opwarming-van-de-aarde/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>