Gedragscode Zon op Land | Natuur & Milieu

Gedragscode Zon op Land

Natuur & Milieu heeft met meerdere organisaties aan een gedragscode Zon op Land gewerkt en deze ondertekend. In de code staan voorschriften waar projectontwikkelaars zich aan moeten houden bij de ontwikkeling van nieuwe zonneparken. De code maakt de broodnodige groei van zonne-energie mogelijk met minimale impact op de ruimte en met respect voor lokale natuur en omwonenden. 

De gedragscode is geen wet waarop de overheid zal handhaven. De code biedt daarentegen wel een concreet handvat voor omwonenden en lokale milieuorganisaties om in te grijpen indien nodig. Zij kunnen aan de bel trekken wanneer projectontwikkelaars die zijn aangesloten bij Holland Solar zich niet aan de principes houden bij de ontwikkeling van een nieuw zonneproject. Wil je weten of de gedragscode van toepassing is op een gepland zonnepark bij jou in de buurt? Op de website van Holland Solar staat een actueel overzicht van alle aangesloten projectontwikkelaars.

Bekijk de gedragscode

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor