Gedragscode wind | Natuur & Milieu

Gedragscode wind

In de komende vijf tot tien jaar gaan we in Nederland zo’n duizend nieuwe windmolens op land bouwen.

 

Natuur & Milieu heeft met de NWEA de ‘Gedragscode draagvlak en participatie windenergie op land’ ondertekend. Hierin zijn eenduidige afspraken gemaakt over het betrekken van de omgeving bij de ontwikkeling van windenergie. Draagvlak is cruciaal voor groei en versnelling van de afspraken in het Energieakkoord om in 2020 minstens 6.000 windmolens op land gerealiseerd te hebben. 

De gedragscode lees je hier.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor