Gedragscode wind op land | Natuur & Milieu

Gedragscode wind op land

Samen met een brede coalitie van wind-, bewoners-, natuur- en milieuorganisaties heeft Natuur & Milieu gewerkt aan vernieuwde richtlijnen voor windmolenparken op land. Deze richtlijnen zijn opgenomen in de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land. Windmolens op land zijn nodig om de klimaatdoelen van het Parijs-akkoord te halen, maar in de praktijk is dat vaak een hele uitdaging om te realiseren, zowel technisch, financieel als maatschappelijk. Om alle belangen recht te doen, zijn de richtlijnen vernieuwd.

Uitgangspunt van de gedragscode is om alle belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken, zodat zij volwaardig kunnen meepraten over onder meer zichtbare veranderingen in het landschap en hun participatie. Door de vele, soms tegenstrijdige, belangen is het nooit mogelijk iedereen 100 procent tevreden te stellen, net als bij andere ruimtelijk projecten. De hernieuwde gedragscode helpt om zorgvuldig iedereen te betrekken die belang heeft, alle belangen af te wegen en samen tot passende oplossingen te komen.

Bekijk de gedragscode
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor