Factsheet Economische aspecten Windenergie | Natuur & Milieu

Factsheet Economische aspecten wind op zee

In deze factsheet bespreken we de economische aspecten van windenergie op zee. Het eerste deel toont welke investeringen nodig zijn voor het bouwen van windparken op zee. Het tweede deel beschrijft welke bijdrage windenergie op zee levert aan de Nederlandse economie. Deze factsheet is een vervolg op de algemene factsheet Wind op Zee.

Bekijk factsheet

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor