Rapport laadinfrastructuur voor e-trucks | Natuur & Milieu

Rapport laadinfrastructuur voor e-trucks

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat in 2025 minimaal dertig Nederlandse steden emissievrij bevoorraad worden. Natuur & Milieu bracht in kaart wat er nodig is om goede en voldoende laadgelegenheid voor ‘e-trucks’ mogelijk te maken.

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat in 2025 minimaal dertig Nederlandse steden emissievrij bevoorraad worden. De oplossing daarvoor is de overstap van vrachtwagens op fossiele brandstof naar elektrische vrachtwagens. Natuur & Milieu bracht in kaart wat er nodig is om goede en voldoende laadgelegenheid voor ‘e-trucks’ mogelijk te maken. Bedrijven, netbeheerders en gemeenten moeten vooral goed samen gaan werken. Het is zaak komend jaar eerste stappen te zetten.

Om de productie en de inzet van elektrische vrachtvoertuigen te versnellen, moet de mythe doorbroken worden dat het laden een probleem is. De uitdaging voor netbeheerders zit vooral in het op tijd realiseren van de juiste capaciteit op het elektriciteitsnet op specifieke locaties. In haar rapport wijst Natuur & Milieu op wat betrokken partijen nu al kunnen doen.

Het rapport is geschreven voor netbeheerders, gemeenten en andere overheden om de transitie naar elektrisch vrachtvervoer te ondersteunen. Opgedane inzichten kunnen worden vertaald naar de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

Download hier het rapport

 

Wil je weten wat wij nog meer doen op het gebied van duurzame mobiliteit? Je leest er hier meer over.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor