Biomassavisie Natuur & Milieu | Natuur & Milieu

Biomassavisie Natuur & Milieu

Biomassa is een breed begrip. Hout, gras, maar ook mest en voedselresten zijn biomassa. Feitelijk vallen alle biologische materialen onder biomassa. De laatste jaren wordt er veel verwacht van biomassa als duurzaam alternatief voor fossiele energie. Je kan immers ook je huis verwarmen met een houtvuur in plaats van met een gasketel, of je kan je auto laten rijden op biodiesel in plaats van gewone diesel. Maar is dit wel ècht duurzaam? Is er wel genoeg biomassa voor al deze toepassingen?  En als er niet genoeg is, hoe moet de beschikbare biomassa dan verdeeld worden? Deze vragen en meer heeft Natuur & Milieu uitgewerkt in zijn Biomassavisie 2018.

In 2017 bracht Natuur & Milieu ook een Biomassavisie uit. De biomassavisie 2018 bouwt voort op deze visie. Het belangrijkste verschil is dat in de biomassavisie 2018 verder is ingezoomd op de biomassabeschikbaarheid in de komende jaren tot 2030. Daarnaast hebben we contouren geschetst voor een duurzaamheidskader voor biomassainzet.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor