Biobrandstoffen in mobiliteit | Natuur & Milieu

Biobrandstoffen in mobiliteit

Steeds vaker worden biobrandstoffen voorgesteld als duurzame oplossing voor de luchtvaart, scheepvaart en het wegtransport. Natuur & Milieu maakt zich zorgen over de voorgestelde plannen en met name over de verwachte hoge vraag naar frituurvet voor biobrandstof. Voor biobrandstoffen is immers biomassa nodig, die we allereerst ook in kunnen zetten als grondstof, maar ook hard nodig is voor verduurzaming van andere sectoren. Wij onderzochten daarom het beschikbare aanbod voor mobiliteit en hoe we schaarse duurzame brandstoffen slim in kunnen zetten.

Het huidige beleid wijst er nu op dat in 2030 de vraag naar biobrandstoffen hoger zal zijn dan het beschikbare aanbod. Om dat te voorkomen, is het essentieel dat het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de regie in handen neemt. De overheid moet de behoefte aan biobrandstof afstemmen met de verschillende sectoren. Het duurzaamheidskader rondom biomassa van de SER biedt daar een belangrijk raamwerk voor, zodat biomassa zo hoogwaardig en efficiënt mogelijk wordt gebruikt.

Ook moet het ministerie de potentie van biobrandstoffen goed afwegen per sector en toepassing. Biobrandstoffen zijn niet voor alle vormen van vervoer een even duurzame oplossing, maar bieden vooral potentie voor de duurzame lucht- en scheepvaart. De overheid moet als onderdeel van de aanpak daarom ook andere manieren van reizen stimuleren om de vraag naar deze brandstoffen te verlagen. Lopen, fietsen, elektrisch vervoer of minder reizen kunnen het duurzame potentieel van biobrandstoffen ontsluiten, anders is het dweilen met de kraan open.

Meer weten?
In ons onderzoek lees je meer terug over de vraag naar en het aanbod van biobrandstoffen en de oplossingen om dit echt duurzaam in te zetten.

Lees het onderzoek

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor