Beleid dat elektriciteit uit groene waterstof bevordert, is hard nodig

In Nederland neemt de hoeveelheid geproduceerde wind- en zonnestroom snel toe. We hebben alleen niet altijd controle op deze productie. De vraag naar duurzame energie zal de komende jaren alleen maar groeien, maar het aanbod hangt af van de wind of zon. We moeten voorkomen dat in de toekomst niet altijd genoeg groene stroom beschikbaar is. Hiervoor is er ook een vorm van energie nodig die niet uit wind en zon komt, waarbij we zelf kunnen sturen op de energieproductie. Dit het ook wel ‘regelbaar vermogen’. 

Regelbaar vermogen
Op dit moment is het regelbaar vermogen met name georganiseerd met gascentrales op aardgas, die harder of zachter worden gezet indien nodig. Maar, we willen juist het gebruik van aardgas afbouwen. Daarom moet het regelbaar vermogen ook groen zijn, en elektriciteit produceren zonder CO2-uitstoot. De overheid moet dat CO2-vrije vermogen organiseren om te voorkomen dat er in de toekomst op dagen met weinig zon en wind, klimaatonvriendelijke aardgascentrales blijven draaien. De doelstellingen van het klimaatakkoord worden dan namelijk niet gehaald.

Visie vergroenen gascentrales
Natuur & Milieu heeft hiervoor een oplossing aangereikt aan de overheid. In onze Visie Vergroenen Gascentrales beschrijven we dat gascentrales niet hoeven te verdwijnen, maar zo omgebouwd kunnen worden dat ze werken op groene waterstof. Dat is waterstof geproduceerd uit groene stroom. Het ombouwen van gascentrales naar deze vorm van waterstof is technisch haalbaar, maar de uitdaging zit vooral in de beschikbaarheid en prijs van groene waterstof.

Groene waterstof
Het aanbod van groene waterstof is nu nog niet zo groot, terwijl de vraag hiernaar de komende jaren ook alsmaar zal groeien. Daarom moeten er in Nederland maatregelen genomen worden om de productie te stimuleren. Daarnaast  moet de overheid ook beginnen met organiseren van waterstofimport.

Groene waterstof is nu nog duurder dan aardgas, maar daar kan de overheid verandering in brengen. Natuur & Milieu doet daarom de oproep aan de overheid om het CO2-vrij regelbaar vermogen hoog op de agenda te zetten: durf ver vooruit te plannen, zet een importketen voor waterstof op, en zorg voor een betere prijs voor groene waterstof.

 

Bekijk de visie
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/kenniscentrum/beleid-dat-elektriciteit-uit-groene-waterstof-bevordert-is-hard-nodig/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>