Aanbevelingen Transitievisie Warmte | Natuur & Milieu

Aanbevelingen Transitievisie Warmte

Nederland gaat van het gas af. Woningen worden in de toekomst op een andere manier verwarmd dan met aardgas. Dit is een grootschalige transitie die op gemeenteniveau wordt aangepakt. In het ontwerp-Klimaatakkoord staat dat gemeenten in 2021 een Transitievisie Warmte moeten hebben. In dat document leggen gemeenten vast wanneer welke wijk van het gas af gaat en op welke alternatieve warmtebron de wijk vervolgens wordt aangesloten.

Sommige steden hebben nu al een Transitievisie Warmte geschreven. Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties hebben de visies van vier pioniers bekeken: gemeente Almere, Leiden, Nijmegen en Utrecht. Voor de gemeenten die nog visies moeten opleveren, is het belangrijk om te leren van hun voorgangers, zodat ook hun visies duurzaam en realistisch zijn. In onze Handreiking voor Transitievisies Warmte geven we aan welke informatie de visies in ieder geval moeten bevatten, en welke gemeenten daar het goede voorbeeld in geven.

Lees hier onze Aanbevelingen voor Transitievisies Warmte

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor