2050: Een energieke ontdekkingsreis | Natuur & Milieu

2050: Een energieke ontdekkingsreis

De expositie 2050: een energieke ontdekkingsreis neemt je mee naar de Noordzee in 2050. In een 3D-animatie wordt gevisualiseerd hoe het eruit kan komen te zien als de omringende landen – Nederland, België, Engeland, Noorwegen, Denemarken en Duitsland – gezamenlijk de potentie van de Noordzee als bron van duurzame energie zo goed mogelijk benutten.

Deze animatie werd voor het eerst getoond tijdens de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR), van 23 april tot 10 juli 2016. In zo’n 20 minuten krijg je als bezoeker te zien hoe er tot 2050 in totaal 25.000 windmolens van 10MW (250.000 MW)  op de Noordzee geplaatst worden en welke ruimtelijke impact dit heeft.

2050_northsea_iabr_b

De inspanningen die nodig zijn om de Noordzee als duurzame energiebron in te zetten in 2050 zijn enorm. Het scenario dat ten grondslag ligt aan deze visie is het ‘high res’ scenario van de Europese Commissie, ofwel met maximale inzet op energiebesparing (ruim 35% tov 1990) en duurzame energie (ruim 90% van de energieproductie). Dit is noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen in zicht te houden die we internationaal in Parijs hebben afgesproken.

Volgens de huidige nationale plannen (SER Energieakkoord) zal Nederland in 2023 1480 windmolens op zee hebben staan, goed voor 4450 MW, ofwel 15% van de Nederlandse elektriciteitsvraag. Dat percentage moet natuurlijk na 2023 nog veel verder en sneller omhoog. Voor Natuur & Milieu is deze animatie het startpunt voor de discussie omtrent wind op zee na 2023. Het is duidelijk dat er meer duurzame energie nodig is en dat in Nederland de Noordzee de aangewezen plek is.

Er moet daarbij wel rekening gehouden worden met de natuurwaarden van de Noordzee. Er is veel oppervlakte nodig om de windparken te bouwen. Het heien van windmolenparken verstoort het leven in de zee en trekvogels kunnen last hebben van windmolens. Momenteel worden technieken om trillingvrij te heien onderzocht. Daarnaast is het mogelijk om trekkende vogels met de radar te detecteren en op basis van deze informatie de windparken die op hun route liggen tijdelijk uit te zetten. Voor een volledig beeld van de invloed van windparken op het mariene ecosysteem, lees hier onze factsheet Wind op Zee.

De windparken bieden ook kansen: ze kunnen geheel of gedeeltelijk afgesloten worden voor visserij en er worden nieuwe harde structuren op de zeebodem neergezet waardoor de biodiversiteit daar juist kan toenemen. Voor Natuur & Milieu is het essentieel dat dergelijke technieken in de toekomst ingezet gaan worden zodat een duurzame toekomst voor Nederland samengaat met een neutraal of positief effect op de mariene ecologie van de Noordzee. Naar aanleiding van deze energieke ontdekkingsreis hebben wij samen met Stichting de Noordzee een ecologisch symposium georganiseerd. Samen met internationale wetenschappers hebben we het gehad over de ecologische impact van grootschalige wind op zee op de Noordzee. De uitkomsten van dit symposium zijn hier te vinden.

2050 – Een Energieke Ontdekkingsreis werd ontwikkeld in het kader van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR), die in 2016 ‘The Next Economy’ als thema heeft. In een kortlopende tentoonstelling wordt onderzocht wat de mogelijkheden, kansen en ruimtelijke implicaties zijn voor en van de realisatie van grootschalige winning, transport en opslag van hernieuwbare  energie op en om de Noordzee. Dit alles in een samenwerking van publieke en private partijen, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Meer informatie over deze tentoonstelling is hier te vinden.

Bekijk de hele animatie nu

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/kenniscentrum/2050-energieke-ontdekkingsreis/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>