Kijk niet alleen naar het uiterlijk van verpakkingen

Verpakkingen en plastic worden tegenwoordig flink onder de loep genomen. Geheel terecht, want zowel het productieproces, als de verwerking van de afvalstromen van verpakkingen en plastic zorgen voor een uitstoot van broeikasgassen. Ook kunnen ze een schadelijk effect hebben op dieren en ecosystemen. Reden genoeg dus om ons druk te maken over het nut van sommige verpakkingen en de manier waarop we ze gebruiken. Daarbij kijken we vaak naar hoe we verpakkingen beter kunnen ontwerpen, bijvoorbeeld van materialen die ook recyclebaar zijn. Toch blijft de verpakking slechts ‘uiterlijk vertoon’. Zoals bij zoveel dingen, is de inhoud belangrijk. De inhoud heeft bij verpakkingen namelijk vaak meer klimaatimpact dan de daadwerkelijke verpakking. De totale klimaatimpact van een product in de supermarkt zit maar voor 10% in de verpakking. 85% van de impact van het product wordt veroorzaakt door de inhoud. Maar, daar zitten wat verschillen in per product, we leggen het graag aan je uit.

Klimaatimpact verpakking

Koop je een flesje water? Dan is het niet lastig om de inhoud te bepalen van de verpakking, namelijk: water. Komt dit water uit een bron die redelijk in de buurt ligt (dus niet water uit Fiji)? Dan kun je ervan uitgaan dat ongeveer 1% van de totale klimaatimpact van dit product in de inhoud zit. Water is immers niet schadelijk. Er komen geen productieprocessen aan te pas om water te maken, het is een natuurlijk gewonnen goed. De verpakking is daarentegen een plastic fles. Je raadt het al: slecht nieuws. De verpakking bepaalt in dit geval 90% van de klimaatimpact van je product.

Voordelen van verpakking

Laten we eenzelfde vergelijking maken voor Goudse kaas. Kaas heeft als product een enorme impact op het klimaat. We moeten melkkoeien houden en voeren voor de melkproductie die nodig is om aan de vraag naar kaas te voldoen. Dat kost heel wat water en voedsel. Die koeien produceren daarnaast mest en laten boeren en scheten die het sterke broeikasgas methaan bevatten. De impact van de inhoud is in in dit geval zeer groot, de verpakking bepaalt slechts  1% van de klimaatimpact van het totale product. Dat is nogal een verschil met je flesje water. De verpakking van kaas zorgt er bovendien voor dat je product langer houdbaar blijft. Het levert zo zelfs een klimaatbijdrage, omdat onze kaas anders in de prullenbak belandt.

Is er een oplossing?

Wat is het moraal van het verhaal? Verpakkingen moeten hoe dan ook worden verduurzaamd, want 20% van ons huishoudelijk afval bestaat uit verpakkingen. Vaak zijn producten met veel toeters en bellen verpakt en dat is onnodig. Soms zijn verpakkingen an sich ook onnodig. Maar zie verpakkingen niet altijd als de boosdoener: kijk verder dan het uiterlijk. Probeer de verpakking te zien in relatie tot de inhoud en weeg de klimaatimpact af van het product en de verpakking. Door slim te kiezen voor bepaalde verpakkingen en producten, kun jij een verschil maken.

Wat kan ik doen?

Koop je een product met een verpakking? Let er dan op dat je voor de variant gaat met zo min mogelijk tierlantijntjes: minimalisme loont. De toeters en bellen (denk aan: extra plastic bakjes, zakjes, individuele verpakkingen of doosjes met laagjes) dragen niet bij aan de houdbaarheid van het product. Kies ook voor een product met een verpakking die je kunt recyclen en niet voor verpakkingen die bij het restafval terecht komen. Meer tips? Lees ook onze vijf gouden regels in de recycle-jungle.

Wat doen wij?

Natuur & Milieu werkt achter de schermen om verpakkingsprocessen duurzamer te maken. We lobbyen voor een uitbreiding van statiegeld op blikjes en kleine flesjes, we werken aan een verbod op wegwerpplastic en we werken mee aan samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld het Plastic Pact. In dit pact spreken alle deelnemers uit de keten af om per 2025 veel minder plastic te gebruiken en het gebruikte plastic volledig recyclebaar te maken. We pleiten ervoor dat logo’s rond afvalscheiding hetzelfde worden, ongeacht de producent en dat gemeenten een meer landelijk beleid gaan volgen, zodat het veel duidelijker wordt welke verpakking in welke recyclebak mag. Met jouw steun kunnen we recycling van verpakkingen beter en makkelijker maken. Steun ons met een gift.

Delen
Delen

Lees meer

Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/grondstoffen/projecten-grondstoffen/verpakkingen/kijk-niet-alleen-naar-het-uiterlijk/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>