Refurbished | Natuur & Milieu

Refurbished

In het afgelopen jaar werkte Natuur & Milieu samen met MilieuCentraal aan een onderzoek rond gedrag en circulaire economie. Wat vinden mensen belangrijk bij circulaire initiatieven? Wat werkt wel en wat juist helemaal niet?

In het afgelopen jaar werkte Natuur & Milieu samen met MilieuCentraal aan een onderzoek rond gedrag en circulaire economie. Wat vinden mensen belangrijk bij circulaire initiatieven? Wat werkt wel en wat juist helemaal niet?

Doel van het onderzoek is om samen met diverse marktpartijen verdienmodellen te ontwikkelen waarbij ‘product-as-a service’ centraal staat. Dit sluit aan bij onze visie, waarbij we duurzamer omgaan met producten en grondstoffen. Van een lineair model naar een circulaire wereld.

Zo deden we onder andere onderzoek naar de refurbished markt voor iPhones en Macbooks. Hoewel refurbished niet hetzelfde is als tweedehands, wordt dit wel vaak gedacht. Ook wordt getwijfeld aan de kwaliteit en de langleefbaarheid van de producten. Om de laatste twee vooroordelen te doorbreken, ontwikkelde TechniekNL als overkoepelende organisatie van een aantal refurbished leveranciers een keurmerk.

Samen met Leapp, verkoper van refurbished Apple-devices, bekeken we of communicatie rond dit keurmerk, duurzaamheid en de prijs een positief effect hadden op de wijze waarop mensen over refurbished denken. Daarnaast onderzochten we op welke manier mensen het liefst gebruik zouden maken van een refurbished apparaat.

Uit het onderzoek kwam vooral naar voren dat meer informatie rond refurbished in het algemeen een positief effect heeft over hoe mensen tegen refurbished aankijken. Daarnaast bleek dat een aankoop met een terugkoopgarantie de meest gewenste vorm is om van refurbished iPhones en Macbooks gebruik te maken.

Wil je meer weten over refurbished iPhones en Macbooks? Dan kun je terecht op de website van Leapp. Zij dragen ook het keurmerk vanuit TechniekNL.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor