Onderzoek reparatie | Natuur & Milieu

Onderzoek reparatie

Erger jij je ook zo als een apparaat te snel stuk gaat en vervolgens niet te repareren blijkt? Elektrische apparaten zijn steeds lastiger te repareren. Natuur & Milieu en Stichting Repair Café zochten tot op de bodem uit hoe het zit.

Repareren steeds moeilijker

In een onderzoek onder vierhonderd coördinatoren van Repair Cafés blijkt dat koffiezetapparaten, stofzuigers en video-/audioapparatuur het vaakst langskomen voor reparatie. Zeventig procent van de respondenten geeft aan dat het steeds lastiger wordt om elektrische apparatuur te repareren. Belangrijkste redenen: apparaten zijn niet open te maken (80%), er is specialistisch gereedschap nodig (61%), of de onderdelen zijn verlijmd en versmolten (57%). Ook het tekort aan reserveonderdelen is in ruim de helft van de gevallen een belemmering voor reparatie.

Veel winst te halen

We kunnen grondstoffen en energie besparen door producten langer te gebruiken en ze te delen, hergebruiken en repareren. Daar is nog veel winst te halen: in de praktijk verdwijnt van veel waardevolle producten en componenten een groot deel bij het afval. Zeker als een product kapot gaat.

Het lukt onze samenleving steeds beter om dit afval te recyclen en bepaalde grondstoffen opnieuw te gebruiken. Maar hoe positief dat ook is, ook bij recycling gaat onvermijdelijk waarde verloren die in het product is gestopt, zoals energie en grondstoffen. Dat gebeurt niet bij reparatie. Bovendien levert reparatie veel lokale arbeidsplaatsen op, terwijl arbeidsplaatsen in productie vaak worden overgenomen door robots of verdwijnen naar het buitenland.

Waarom dit onderzoek?

Reparatie is dus een belangrijk instrument om waarde te behouden en lokale arbeidsplaatsen te creëren. Toch laat het onderzoek zien dat repareren van producten steeds lastiger wordt. Ons onderzoek geeft inzicht in de belemmeringen die een reparateur tegenkomt en vormt hopelijk het startpunt om die belemmeringen op te heffen.

Meld jouw apparaat

Bij het Meldpunt Kapotte Apparaten kun je jouw kapotte apparaat melden. En op zoek naar handige tips? Bekijk hier waarop je kunt letten bij het kopen van producten.

Lees het volledige onderzoek.

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/grondstoffen/projecten-grondstoffen/onderzoek-reparatie/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>