Right to repair wetgeving | Natuur & Milieu

Right to repair wetgeving

Gelukkig maken steeds meer mensen zich zorgen over het hoge aantal apparaten dat nu nog niet goed te repareren is. Er wordt vanuit meerdere hoeken hard gewerkt om betere repareerbaarheid, goede handleidingen en gemakkelijk te vinden onderdelen voor elkaar te krijgen. Dit gebeurt vooral op Europees niveau, omdat dat veel van de wetgeving rond dit onderwerp wordt vastgelegd. Ook Natuur & Milieu is daar achter de schermen bij betrokken.  

Vanuit deze Europese regelgeving bestaat bijvoorbeeld nu het Ecodesign Directive. In dit framework zijn de voorwaarden vastgelegd waar apparaten aan moeten voldoen. Producenten zijn verplicht zich aan deze voorwaarden te houden. Eerder richten deze zich vooral op regels rond energie en waterverbruik. Nu zijn, sinds oktober 2019, ook regels opgenomen voor repareerbaarheid. Fabrikanten zijn nu verplicht om koelkasten, televisies, wasmachines en vaatwassers te ontwerpen die gemakkelijker te repareren zijn en daarnaast ook verplicht om onderdelen in voorraad te hebben die de reparaties mogelijk maken.   

Zo moeten er voor professionele reparateurs tot 10 jaar na aankoopdatum onderdelen beschikbaar zijn om het apparaat te kunnen repareren. Daarnaast is verplicht dat onderdelen vervangen kunnen worden met gewoon gereedschap, zonder dat het apparaat daarbij beschadigd.  

De nieuwe regelgeving gaat vanaf 2021 in de hele Europese Unie van kracht. Is het probleem dan opgelost? Nee, nog niet. Het moet ook consumenten zo gemakkelijk mogelijk gemaakt worden om apparaten te kopen die goed te repareren zijn en lang meegaan. Daarom werken we de komende jaren door aan een uitbreiding van de energielabels die je nu op apparaten vindt. Deze moeten dan ook de repareerbaarheid van het apparaat meenemen in de overweging. Daarnaast willen we in Nederland een goed werkend overzicht van mogelijkheden om te repareren, gemakkelijk toegankelijk voor iedereen. Waar vind je reparateurs, waar je kun je terecht voor onderdelen en waar vind je alle officiële handleidingen? Nog genoeg (reparatie)werk aan de winkel.  

Wil je ons steunen om dit de komende jaren mogelijk te maken? Klik dan hier

Meer informatie over het European Environmental Bureau, waar wij onderdeel van zijn, vind je hier 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/grondstoffen/projecten-grondstoffen/elektrische-apparaten/right-to-repair-wetgeving/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>