Is biomassa een duurzame oplossing?

Schone, duurzame energie is een van de belangrijkste pijlers van de klimaatdoelen die we met elkaar hebben afgesproken. Biomassa wordt daar nu vaak genoemd in hetzelfde rijtje van groene bronnen als wind, zon en water. Dat is niet raar, want het verbranden van plantaardig materiaal is gemakkelijk, het vergt geen moeilijk technologisch proces. Juist om die reden gaat de vraag naar biomassa enorm toenemen. Het gaat hier dan vooral om het verbranden van houtige biomassa voor energie, het maken van biobrandstoffen uit gewassen en frituurvet, en het maken van plastics en andere producten uit allemaal verschillende soorten biomassa.

Die toenemende vraag zorgt direct voor het eerste discussiepunt. Hoeveel is er beschikbaar? Biomassa is een materiaal en daarmee dus ook eindig. Het gaat op. Dit in tegenstelling tot wind en zon bijvoorbeeld, die bronnen zijn oneindig. Als we aan de enorme vraag moeten voldoen voor biomassa als energiebron, moeten we de aarde volledig plunderen. Er zijn grenzen aan wat we kunnen gebruiken. Het gaat in deze discussie vooral om de balans. De vraag overstijgt wat nu beschikbaar is, het aanplanten en vervangen van nieuwe bossen duurt minimaal 40 tot 50 jaar. Daarnaast kun je je afvragen, of we in een wereld waar biodiversiteit al enorm afneemt nog meer bestaande bossen moeten kappen.

Zeker in Nederland is veel te weinig biomassa beschikbaar om voor dit doeleinde te kunnen worden ingezet. We zouden dus moeten kopen vanuit andere landen, die ook ruimte hebben voor de aanleg van grote plantages. Dit maakt biomassa tot een commercieel product, met het grote gevaar dat de rijke landen het massaal inkopen van over de hele wereld en de minder kapitale landen met lege handen staan en dat er problemen ontstaan rond grondbezit en schending van mensenrechten. Dit terwijl we juist allemaal eerlijke en inclusieve handel nastreven binnen de Sustainable Development Goals van de VN. Daarnaast hebben juist ook de minder kapitaal krachtige landen biomassa nodig om zich aan de klimaatdoelen te kunnen houden. Geldt hier het recht van de sterkste economie? Of willen we juist streven naar een oplossing voor iedereen?

Biomassa is schaars. Is het verbranden van dit materiaal om aan de ‘groene energievraag’ te voldoen dan de juiste inzet? Dat is het tweede discussiepunt. Het verbranden van biomassa is namelijk inefficiënt, slecht voor het klimaat en zorgt voor luchtvervuiling. Het stoot bij het opwekken van elektriciteit en warmte veel meer CO2 uit als het verbranden van kolen of gas. Deze zogenaamde ‘koolstofschuld’, de CO2 uitstoot in het verbrandingsproces,  wordt volgens voorstanders van verbranden weer opgenomen door de nieuwe bossen die voor biomassa worden aangelegd. Een plaatje in balans, schuld is ingelost. De aanplant en groei van nieuwe bossen duurt echter te lang en als we biomassa grootschalig inzetten wordt er ook simpelweg veel te veel verbrand om op te kunnen nemen. Het kost nu eenmaal tijd voor een klein boompje om een grote boom te worden. Daarbij kunnen de reststromen van houtproductie veel beter en langduriger gebruikt worden; blaadjes en wat schors als bodemverbeteraar, pulphout voor papier, karton en spaanplaat bijvoorbeeld. In een goed circulair systeem, waarbij je recycled en hergebruikt,  maak je veel langer gebruik van het materiaal. Verbrand je het, dan is het weg.

Er is niet veel biomassa beschikbaar en aan het verbranden kleven grote nadelen. Natuur & Milieu pleit er daarom voor het zoveel mogelijk hoogwaardig in te zetten en voor de energievragen zo snel mogelijk andere alternatieven te ontwikkelen; zon, water, wind. Oneindig beschikbaar en schoon.

Hier lees je meer over wat dat hoogwaardig inzetten van biomassa betekent.

Delen
Delen
Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/grondstoffen/projecten-grondstoffen/biomassa/is-biomassa-een-duurzame-oplossing/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>