Een klasje cascadering

Biomassa is een verzamelnaam voor materiaal van biologische of organische oorsprong. Houtafval bijvoorbeeld, frituurolie zijn voorbeelden van biomassastromen. In het streven de klimaatdoelen te halen, zien veel voorstanders biomassa als volwaardige speler in het rijtje groene energiebronnen. Naast zon, wind en water. Er is echter niet veel biomassa beschikbaar en aan het verbranden om energie op te wekken kleven grote nadelen. Natuur & Milieu pleit er daarom voor om de beschikbare biomassa zo hoogwaardig mogelijk in te zetten en voor de energievragen andere alternatieven te ontwikkelen.

Wat betekent het om biomassa hoogwaardig in te zetten? Een klasje cascadering. Met ‘cascadering’ wordt het proces aangeduid waarbij gekeken wordt naar het zo efficiënt mogelijk inzetten van grondstoffen. Dus, hoe benut je de beschikbare biomassa op de beste manier? Hoe krijg je het meeste rendement uit deze grondstof? Hout kun je eerst inzetten als bouwmateriaal en daarna als brandstof; andersom gaat niet. Bouwmateriaal staat dus hoger in de cascade dan verbranden en vinden we dus hoogwaardiger. Daarnaast waarderen een toepassing waar geen alternatief voor is hoger, dan een toepassing waar wel alternatieven voor zijn. Als biomassa de enige grondstof die je kunt gebruiken, krijgt  de toepassing een hogere waardering, dan wanneer je ook andere alternatieven kunt inzetten. Elektriciteit kun je bijvoorbeeld op veel  meer manieren opwekken, daar heb je niet perse biomassa voor nodig. Voor voedsel is dan weer geen alternatief. Dit staat dus boven energie en materiaaltoepassingen.

Natuur & Milieu ordende de verschillende toepassingen van biomassa op de volgende manier. De meest hoogwaardige manier en dus beste inzet van biomassa, is als bodemverbeteraar. Zonder een gezonde bodem kan niets groeien en houdt alles op. Biomassastromen zoals blaadjes en schors en ook mest zijn prima bodemverbeteraars. De aarde wordt er vruchtbaar(der) van. Daarna volgt de inzet van biomassa als voedsel en op de derde plaats veevoer. Van voedselresten kan nieuw voedsel gemaakt worden, of anders dienen als veevoer.

Op de vierde plaats vind je biomassa voor materiaaltoepassing. Houtsnippers die gebruikt worden om nieuwe spaanplaten te maken.  Het grote voordeel van het gebruik van biomassa voor materialen, is dat je er een heel mooi circulair systeem van kunt maken omdat je het steeds kunt blijft hergebruiken.

De toepassingen van biomassa voor nieuwe energie komen hierna. Op de vijfde plaats staat de inzet van biomassa voor processen in de industrie waar je hoge temperaturen voor nodig hebt. Hier zijn nog weinig alternatieven voor. De zesde plaats geldt voor biomassa als biobrandstof. Vooral in de lucht- en scheepvaart kan biobrandstof dan fossiele brandstoffen vervangen. De zevende stap wordt ingenomen door warmteproductie voor de gebouwde omgeving. En helemaal onderaan, op de allerlaatste plaats, vind je de inzet van biomassa voor elektriciteitsproductie en overige warmteproductie. Hier zijn namelijk ontzettend veel andere alternatieven voor zoals zon, wind en water.

Vanuit deze ranking, pleit Natuur & Milieu er dan ook voor om subsidies voor de inzet van biomassa voor energie af te bouwen. Er zijn zoveel andere, nuttigere manieren om het materiaal te gebruiken! Daarnaast willen we dat er realistisch gekeken wordt naar het beschikbare materiaal en daar mee terugrekenen. Niet handelen vanuit de vraag, maar handelen vanuit beschikbaarheid. Duurzaamheidscriteria moeten er voor zorgen voor duurzaam algemeen gebruik en het verkrijgen niet leidt tot ontbossing of verlies van biodiversiteit. Dat de voedsel- en waterzekerheid niet bedreigd wordt en dat er bij de winning en verwerking geen mensenrechten geschonden worden.

Meer lezen? Hier vind je de uitgebreide visie van Natuur & Milieu over biomassa, hoe dat concreet terugkomt in onze programma’s lees je hier.

Delen
Delen
Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/grondstoffen/projecten-grondstoffen/biomassa/een-klasje-cascadering/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>