De ‘bio’ in biomassa

Denk je aan groene energie, dan denk je al snel aan zon, water en wind. Zonnepanelen en windmolens kent iedereen. In het zelfde rijtje van groene bronnen staat daarnaast ook biomassa. Juist over deze laatste, bestaat op dit moment veel discussie. Wat is biomassa eigenlijk? Waar komt dat ‘bio’ vandaan?

De ‘bio’ voor de ‘massa’ refereert simpelweg aan de aard van het materiaal waar we het over hebben. Biomassa is een verzamelnaam voor materiaal van biologische of organische oorsprong. Dat zegt niets over de duurzaamheid ervan, het geeft wel aan dat het een natuurlijk product is. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan plantaardig afval uit de voedingsmiddelenindustrie, zoals frituurolie. Of houtafval uit de bosbouw, ons gft-afval en ook mest uit landbouwbedrijven kwalificeert zich als biomassa. Allemaal verschillende biomassastromen.

Deze stromen kunnen op verschillende manieren opnieuw worden ingezet. Je kunt er grondstoffen van maken. Frituurolie als basis voor plastic bijvoorbeeld. Of je kunt het gebruiken om energie te produceren. Dan verbrand je het materiaal in biomassacentrales, oude kolencentrales en afval-energiecentrales. Niet al het materiaal brandt even goed, dus soms moet het eerst omgezet worden in gas. Dat is bijvoorbeeld het geval met mest. Door een proces van vergisting zet je mest om tot gas, wat je dan vervolgens weer verbrand voor energie. Om dit proces van vergisting te versnellen, wordt vaak mais of een ander veevoer toegevoegd.

Plantaardig materiaal omzetten in nieuwe energie of grondstoffen. Dat klinkt als een duurzaam verhaal. We willen de klimaatdoelen halen en wereldwijd is iedereen daarom op zoek naar alternatieve manieren van energie. Het verbranden van biomassa is een gemakkelijk en logisch alternatief. Er is geen moeilijke technologie voor nodig. Mooie oplossing? Die vlieger gaat helaas niet op. Er kleven veel nadelen aan het gebruik van biomassa, te beginnen met de beperkte hoeveelheid die beschikbaar is. Die staat niet in verhouding tot de enorme potentiele vraag. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, zouden we de aarde volledig moeten plunderen. Hier lees je meer over de actuele discussies rond biomassa.

Delen
Delen
Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/grondstoffen/projecten-grondstoffen/biomassa/de-bio-in-biomassa/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>