Biomassa in onze thema's

In onze biomassa-visie komt naar voren dat er weinig beschikbaar materiaal is. We pleiten er daarom voor het beschikbare materiaal op de meest effectieve manier in te zetten. Dit wordt concreet in een cascadering waarbij we de verschillende toepassingen uitlichten en dit ranken van hoogwaardige inzet (positief) naar laagwaardig (nee, niet aan beginnen). Maar wat betekent deze ranking nu concreet voor onze thema’s? Hoe komt het gebruik van biomassa terug in onze projecten rondom Energie, Mobiliteit, Voedsel en Grondstoffen?

Biomassa voor elektriciteit
Binnen ons thema Energie is het gebruik van biomassa voor elektriciteitsproductie eigenlijk altijd laagwaardig en we sluiten het daarom uit als oplossing. Daarbij moet je voor het opwekken van energie de biomassa verbranden en daar kleven veel nadelen aan. In plaats van een focus op biomassa, zijn er volop andere manieren op elektriciteit op te wekken zoals zon, water en wind. Dit kan binnen de grote industrie worden aangevuld met de ontwikkeling van de mogelijkheden voor waterstof en een flinke slag om te elektrificeren.

Biomassa voor warmte
Voor de warmtevraag ligt het genuanceerder. Duurzame oplossingen om fossiele bronnen te vervangen zijn elektrische warmtepompen en warmtenetten, gevoed door zonnewarmte, geothermie (warmte uit de aarde), aquathermie (warmte uit water) of restwarmte vanuit de grote industrie. Hierbij vinden we dat biomassa niet gezien kan worden als een duurzame hoofdbron. Wat ons betreft is biomassa uitgefaseerd als hoofdbron voor warmtenetten in 2040. Tot die tijd kan biomassa wel nodig zijn, als andere alternatieven niet mogelijk zijn. Als er in de winter een piekvraag is bijvoorbeeld, dan kan biomassa een duurzame oplossing zijn om die piek op te vangen. Let wel: isoleren en besparen is altijd een essentiële eerste stap, zodat we ook minder energie nodig hebben.

Biomassa voor vervoer
Ook voor ons thema Mobiliteit geldt, de toepassing van biomassa is vaak laagwaardig. We kijken daarom liever naar andere oplossingen. Binnen de Europese wetgeving zijn doelstellingen gesteld voor het verduurzamen van brandstoffen voor het wegverkeer. Om dit te bereiken worden biobrandstoffen en elektrificatie genoemd als oplossingen. Wij pleiten voor een focus op elektrisch. Auto’s, bestelbussen, stadsbussen, vrachtauto’s: ze kunnen allemaal prima rijden op duurzaam opgewekte elektriciteit. Alleen waar elektrisch absoluut niet mogelijk is, kan biobrandstof worden ingezet. Dat geldt dan bijvoorbeeld voor zwaar transport zoals de scheepvaart op zee. Daarnaast kan dit voor de luchtvaart worden ingezet, maar daar hebben we eerst een ander probleem om op te lossen: we vliegen nog te veel. Hoewel luchtvaart ook valt onder zwaar vervoer en vanuit die visie ook in aanmerking zou komen voor biobrandstof (biokerosine), is de vraag hier veel te hoog. Er is niet genoeg biokerosine in de hele wereld te vinden om het huidige aantal vluchten te faciliteren. We moeten dus eerst minder gaan vliegen en meer met de trein of andere schone vormen van vervoer reizen. Voor langeafstandsvluchten zou een technologische ontwikkeling van synthetische kerosine op termijn een optie kunnen zijn.

Biomassa voor grondstoffen
Zijn toepassingen van biomassa dan allemaal alleen maar laagwaardig? Nee, binnen ons thema Grondstoffen ligt juist een interessante rol voor biomassa. Natuur & Milieu is onderdeel van het Nederlandse Grondstoffenakkoord. In dit akkoord is opgenomen dat vijftig procent van de grondstoffen in 2030 circulair moet zijn en in 2050 moet honderd prodcent van de grondstoffen circulair worden toegepast. Biomassa kan binnen dit systeem op een heel hoogwaardige manier ingezet worden. Als we bijvoorbeeld frituurolie (ook een vorm van biomassa) inzetten om plastic van te maken en we zorgen er vervolgens voor dat dit plastic in een goed circulair en recyclebaar systeem terechtkomt, dan is de inzet van die frituurolie heel hoogwaardig.

Biomassa voor voedsel
Binnen ons thema Voedsel komt biomassa op twee manieren terug. Allereerst is ons voedsel biomassa en daarmee komt het op de eerste plaats als hoogwaardige toepassing. Daarnaast hebben we biomassa in de vorm van reststromen die wij mensen niet als voedsel kunnen gebruiken, bijvoorbeeld stro of loof van suikerbieten. Deze biomassa stoppen we het liefst weer terug in de grond, om onze bodem gezond en vruchtbaar te houden, zodat we ons voedsel kunnen blijven produceren. Aangezien we ook dieren gebruiken voor ons voedsel, hebben we ook mest als biomassastroom. Via mestvergisting kun je biogas ontwikkelen en dat vervolgens verbranden om energie op te wekken. Maar daar zijn wij geen voorstander van, aangezien het verbranden van biomassa altijd een laagwaardige toepassing is. Daarbij zien we dit ook niet als oplossing van het mestprobleem. De kern van dat probleem ligt bij het overschot aan mest. We pleiten daarom voor kringlooplandbouw, waarbij de veehouderij evenveel mest voortbrengt als gebruikt kan worden om de bodem vruchtbaar te maken. Niet te veel, niet te weinig. Dan is ook bemesting de meest hoogwaardige manier om die biomassastroom goed in te zetten.

Delen
Delen

Lees meer

Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/grondstoffen/projecten-grondstoffen/biomassa/biomassa-in-de-programmas/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>