Onze visie | Natuur & Milieu

Onze visie

Als iedereen zou leven en consumeren als de gemiddelde Nederlander, dan hadden we 3,6 aardbollen nodig. Het goede nieuws is dat we de aarde leefbaar kunnen houden en toch comfortabel kunnen leven, als we beter met onze grondstoffen omgaan.

Slim, efficient en langdurig gebruik van grondstoffen

We moeten anders met grondstoffen omgaan om te voorkomen dat er steeds grotere tekorten en milieuschade ontstaan. Natuur & Milieu wil daarom de komende jaren zuiniger gebruik van grondstoffen in diverse sectoren aantrekkelijker en makkelijker maken. Wij stimuleren slim, efficiënt en langdurig gebruik van grondstoffen. Het doel is om verspilling (economisch) en vervuiling (ecologisch) te verminderen. Dit levert winst op voor het klimaat en voor de biodiversiteit.

Voor het gebruik van biomassa biedt onze Biomassavisie (2020) de kaders. Hierbij hebben we niet alleen aandacht voor de duurzame productie ervan, maar ook voor de optimale toepassing in onze economie. Natuur & Milieu heeft een sterk oog voor de commerciële context waarin bedrijven zitten die de circulaire economie in praktijk moeten gaan brengen. Onze interventies zijn er dan ook altijd op gericht om de concurrentiepositie van het circulaire businessmodel te versterken.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor