Grondstoffen | Natuur & Milieu

Grondstoffen

Door de wijze waarop we nu omgaan met onze grondstoffen maken we de aarde onleefbaar voor ons en de generaties na ons. Natuur & Milieu werkt samen met bedrijven, overheden en consumenten aan een systeem waarin we grondstoffen duurzamer winnen, slimmer verwerken en beter recyclen, zodat we ze eindeloos kunnen gebruiken: een circulaire economie.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor