Standpunt windenergie op zee

Windenergie is de komende 20 jaar een van de belangrijkste duurzame bronnen van elektriciteit voor Nederland. Windenergie is schoon, onuitputtelijk én we kunnen het zelf produceren. Zo zijn we minder afhankelijk van gas, kernenergie en kolen uit andere landen.

Wind op zee is Noodzaak

Nederland staat voor een ongekende opgave: we moeten ons energiesysteem verduurzamen om klimaatverandering tegen te gaan. Anno 2016 draait Nederland nog steeds voor 94% op fossiele energie. Wij hebben dan ook een flinke uitdaging om verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om klimaatverandering. De belangrijkste manier om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan is het terugdringen van onze CO2 uitstoot door het verminderen van het verbranden van fossiele brandstoffen. Windenergie is de schoonste en best toepasbare optie voor het verminderen van CO2 uitstoot en een onmisbare pijler in onze toekomstige energiemix. Windenergie is schoon, onuitputtelijk én we kunnen het zelf produceren. Zo zijn we minder afhankelijk van gas, kernenergie en kolen uit andere landen. Windenergie is de komende 20 jaar één van de belangrijkste duurzame bronnen van elektriciteit voor Nederland.

Wind op zee nu

Op dit moment heeft Nederland drie windparken op zee en zijn er twee parken in aanbouw. In totaal kunnen deze vijf windparken jaarlijks ruim één miljoen huishoudens van schone stroom voorzien. Tussen 2015 en 2023 zal er nog zo’n 3500 MW worden bijgebouwd. Dat staat gelijk aan 437 windmolens van 8 MW. Binnen 7 jaar zullen dan 5 miljoen huishoudens hun elektriciteit krijgen van windmolens op zee. Dat is ruim twee derde van alle huishoudens in Nederland (7.5 miljoen). Wil je weten waar deze windmolens komen te staan? Bekijk dan onze factsheet.

Wind op zee in de toekomst

Natuur & Milieu droomt met Zeekracht van meer schone stroom van de Noordzee. In 2008 hebben wij al, samen met het door O.M.A, het architectenbureau van Rem Koolhaas, ontwikkelde Masterplan. In dit Masterplan wordt de Noordzee omgetoverd tot een ‘duurzame accu voor Europa’, met een sleutelrol voor Nederland. Volgens dit Masterplan kan de Noordzee net zoveel duurzame energie leveren als de landen rond de Perzische Golf nu aan olie produceren. Het hele masterplan is hier te bekijken.

Ook heeft Zeekracht in 2016 meegewerkt aan de Internationale Architectuur Biënnale met een energieke ontdekkingsreis die mensen meeneemt naar de Noordzee in 2050. In een 3D-animatie wordt gevisualiseerd hoe het eruit kan komen te zien als de omringende landen – Nederland, Belgie, Engeland, Noorwegen, Denemarken en Duitsland – gezamenlijk de potentie van de Noordzee als bron van duurzame energie zo goed mogelijk benutten.

Wij pleiten voor een lange termijn plan voor wind op zee. In 2035 moet er volgens ons in totaal 17 GW aan windenergie op zee staan; het minimale wat nodig is om de opwarming van de aarde tegen te gaan. In de praktijk komt dit neer op 1250 windmolens van 10 MW extra na 2023. Wij dringen er bij de overheid op aan om grootschalig wind op zee te vertalen in concreet beleid, want dat ontbreekt nog. Regie en planning is noodzakelijk: grootschalig wind op zee moeten de nieuwe Deltawerken worden. Daarbij werken we samen met veel verschillende organisaties om ervoor te zorgen dat dit mét aandacht voor economie en ecologie gebeurt.

Natuur & Milieu

Natuur & Milieu is voorstander van windenergie net als ruim 70% van de Nederlanders. Wind op land stuit op ruimtelijke inpassingsproblemen en gebrek aan lokaal draagvlak, waardoor uitbreiding beperkt blijft. De grootste potentie zien we voor wind op zee. Door middel van interconnecties met buurlanden, onder andere via een Noordzee grid, kunnen pieken en dalen in windenergieproductie worden opgevangen en kosten scherp dalen.

Wat is er nodig de komende jaren:

  • Consistent beleid en lange termijn plan voor wind op zee
  • Verdere kostendaling van windenergie, en hogere prijs CO2, zodat windenergie op termijn geen subsidie nodig heeft
  • Behouden en bouwen draagvlak voor windenergie
  • Inrichten van een energiesysteem dat geschikt is voor veel elektriciteit uit windenergie. Dat kan door interconnecties met buurlanden, flexibele beprijzing, opslag, en nieuwe technieken die we nog niet kennen.
Terug naar Zeekracht
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="44" title="false" description="false"]