Dit is Zeekracht

In 2030 moet er 11,5 gigawatt aan opgesteld vermogen in de Noordzee staan. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord en uitgewerkt in de Routekaart Windenergie op Zee 20301. Windenergie van zee wordt de belangrijkste bron voor duurzame elektriciteitsopwekking voor Nederland en biedt daarnaast kansen voor natuurherstel, economie, werkgelegenheid en innovatie. Wij werken daarom aan de groei van windenergie op zee; wij werken aan Zeekracht. 

Waarom we aan ‘wind op zee’ werken

Met Zeekracht werkt Natuur & Milieu aan de grootschalige opwekking van duurzame energie op de Noordzee. Want wind op zee:

 • levert schone energie: we gaan door met de uitrol van windenergie van zee na 2023 met een groeitempo van 1-2 GW per jaar.
 • heeft effect op de ecologie: wind op zee biedt kansen én risico’s voor de natuur. We werken daarom hard om de impact op kwetsbare natuur te minimaliseren en geven maximaal ruimte voor actieve natuurversterking binnen windparken.
 • stimuleert de economie: we creëren aandacht voor de kansen voor werkgelegenheid en stimuleren innovatie.

Onze projecten rondom wind op zee

Om de groei van windenergie van zee te versnellen, sturen wij het maatschappelijke en politieke debat in de juist richting als het gaat om de noodzaak, urgentie, natuurversterking, en kosten en baten van windenergie op zee. Ook proberen we publiek draagvlak en betrokkenheid van burgers en bedrijven vergroten. Hiervoor verwerven we politieke steun door middel van (media-)acties en lobby, en werken we samen met andere natuur- en milieuorganisaties en bedrijven uit de offshore windbranche. Dit doen we onder andere door actief te zijn in deze projecten:

 • De Rijke Noordzee
  De windparken die gaan verrijzen op de Noordzee bieden kansen voor natuurherstel. Ooit was 20 procent van de Noordzeebodem bezaaid met oesterbanken met bijbehorende biodiversiteit. Windparken kunnen uitstekend fungeren als kraamkamer voor onderwaternatuur. We plaatsen kunstriffen en zetten oesters uit om het zeeleven te helpen floreren. Met De Rijke Noordzee willen Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee natuurherstellende mogelijkheden van windparken benutten. Lees hier meer over dit project.

 

 • Het Klimaatakkoord
  Natuur & Milieu zat aan tafel bij het Klimaatakkoord aan de sectortafels mobiliteit, industrie, landbouw, gebouwde omgeving en elektriciteit. Aan de Elektriciteitstafel pleitten wij voor groei van wind op zee en het verbeteren van ecologie. Sinds de presentatie van het akkoord, zorgen wij ervoor dat daad bij woord wordt gevoegd. Lees hier meer over Energie in het Klimaatakkoord.

 

 • Het Noordzeeakkoord
  In het Noordzeeakkoord onderhandelen we samen met onder andere de Vogelbescherming, de Vissersbond en het Rijk om een integrale visie op de toekomst van de Noordzee op te stellen. De belangen van de verschillende partijen moeten in balans gebracht worden om de maatregelen uit het Klimaatakkoord te kunnen uitvoeren. Lees hier een kort artikel over het Noordzeeakkoord.

 

 • Groene waterstof
  Voor de productie van groene waterstof is veel windenergie nodig. Natuur & Milieu is actief op het waterstofdossier, omdat waterstof een rol gaat spelen in de energietransitie. Zo nemen wij deel aan de Waterstof Coalitie met afnemers, netbeheerders, energieleveranciers onderzoeksinstituten en de overheid. Lees hier meer over (groene) waterstof.

De geschiedenis van Zeekracht

Natuur & Milieu werkt vanuit Zeekracht al jaren aan windenergie op zee. Een greep uit eerdere projecten en successen:

 • Natuur & Milieu werkte hard aan de doelstelling en de uitrol van windenergie van zee binnen het SER Energieakkoord. Het grootste winstpunt is de concrete en harde afspraak om 4,5 gigawatt windenergie op zee te realiseren voor 2023. Daarmee gaan we 16 procent van onze energie duurzaam opwekken en groene stroom leveren aan vijf miljoen huishoudens! In de Routekaart Windenergie op Zee 2030 is bovendien een doorgroei van windenergie afgesproken tot 11,5 gigawatt vermogen in 2030.

 

 • In 2016 werkten we mee aan de Internationale Architectuur Biënnale met een energieke ontdekkingsreis die mensen meenam naar de Noordzee in 2050. Een 3D-animatie maakte de potentie van de Noordzee zichtbaar als bron van duurzame energie.

 

 • En in 2008 hebben wij al, samen met het O.M.A, het architectenbureau van Rem Koolhaas, een Masterplan voor de Noordzee ontwikkeld. In dit Masterplan wordt de Noordzee omgetoverd tot een ‘duurzame accu voor Europa’, met een sleutelrol voor Nederland. Daarin kwamen al zaken terug over natuurversterking in windparken en de potentie voor werkgelegenheid in deze sector.

Vragen rondom windenergie zee

Windenergie van zee roept nog steeds heel wat vragen op, vooral nu de windparken groeien. In onze FAQ geven wij uitgebreid antwoord op de meest gehoorde vragen over windenergie van zee.

1  Bekijk hier de Routekaart Windenergie op Zee 2030.

Delen
Delen

Over dit project

Wat is Zeekracht?

Wat is Zeekracht?

Er is veel duurzaam opgewekte energie nodig, nog veel meer dan er op dit moment is. Daarom willen we de capaciteit van ‘Wind Op Zee’ opschalen binnen de ecologische grenzen, door het aanwijzen van meer gebieden (door de overheid) en een goede business case voor deze parken.

Lees meer

Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/energie/projecten-energie/zeekracht/dit-is-zeekracht/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>