Dit is Zeekracht | Natuur & Milieu

Dit is Zeekracht

Stroom van de Noordzee voor alle Nederlandse huishoudens. Zeekracht, opgericht door Natuur & Milieu, is overtuigd dat het kan.

Duurzame windenergie als Nationale Trots!

In 2023 moeten we 16 procent van onze energie duurzaam opwekken. Dat is gezamenlijk afgesproken door de overheid en ruim veertig bedrijven en maatschappelijke organisaties in het SER Energieakkoord. Een fors deel van deze duurzame energie komt straks van windenergie op zee: in 2023 zal er uit wind op zee 4500 megawatt (MW) aan opgesteld vermogen staan. Daarmee krijgen vijf miljoen huishoudens hun elektriciteit van windturbines op zee. Ook daarna groeit windenergie op zee door, tot 2030 is er voorgenomen beleid om dit uit te breiden met 7.000 megawatt. Wind energie van zee wordt de belangrijkste bron voor duurzame elektriciteitsopwekking voor Nederland en biedt daarnaast kansen voor natuurherstel, economie, werkgelegenheid en innovatie.

Met Zeekracht werken we aan windmolens op zee als onze Nationale Trots! Want windenergie van zee:

 • Levert schone energie: we gaan door met de uitrol van windenergie van zee na 2023 met een groeitempo van 1-2 GW per jaar.
 • Biedt kansen voor ecologie: we werken aan het minimaliseren van de impact op kwetsbare natuur en geven maximaal ruimte voor actief natuurherstel binnen windparken.
 • Stimuleert economie: we geven aandacht voor de kansen voor werkgelegenheid en stimuleren innovatie.

Om de groei van windenergie van zee te versnellen gaan wij:

 • Het maatschappelijke en politieke debat over noodzaak, urgentie, kosten en baten van windenergie van zee in de juiste richting sturen;
 • Publiek draagvlak bij en betrokkenheid van burgers en bedrijven vergroten;
 • Politieke steun verwerven en versterken door middel van (media)acties en lobby
 • Samenwerken met andere natuur- en milieuorganisaties en bedrijven uit de offshore windbranche
 • Aantrekkelijke participatiemogelijkheden aanbieden in windparken.

Zeekracht is opgericht door Natuur & Milieu in 2009 met als partners EnecoStichting Doen en Meewind.

Vragen rondom windenergie zee

Windenergie van zee roept nog steeds heel wat vragen op. In onze FAQ geven wij uitgebreid antwoord op de meest gehoorde vragen over windenergie van zee.

Waarom hebben we windenergie nodig?

Nieuwsgierig naar de andere video’s? Bekijk ze hier op ons YouTube kanaal.

 

 • sponsor
 • sponsor
 • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_chrome gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/energie/projecten-energie/zeekracht/dit-is-zeekracht/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Email</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>