Dit heeft Zeekracht al bereikt

Natuur & Milieu heeft vanuit Zeekracht hard gewerkt aan de doelstelling en de uitrol van windenergie van zee binnen het SER Energieakkoord. In dit akkoord zijn dan ook belangrijke afspraken opgenomen over windenergie op zee. Het grootste winstpunt is de concrete en harde afspraak om 4.500 megawatt windenergie op zee te realiseren voor 2023. Daarnaast zijn we betrokken bij de vervolgroutekaart voor de doorgroei van windenergie van zee na 2023. Naast diverse onderzoeken, workshops en opiniestukken nemen we met verschillende middelen deel aan het maatschappelijke en politieke debat om de groei van windenergie van zee verder te stimuleren en de positieve effecten ervan voor Nederland te benutten en te vergroten:

Masterplan Zeekracht O.M.A.

Natuur & Milieu droomt met Zeekracht van meer schone stroom van de Noordzee. In 2008 hebben wij al, samen met het O.M.A, het architectenbureau van Rem Koolhaas, een Masterplan voor de Noordzee ontwikkeld. In dit Masterplan wordt de Noordzee omgetoverd tot een ‘duurzame accu voor Europa’, met een sleutelrol voor Nederland. Volgens dit Masterplan kan de Noordzee net zoveel duurzame energie leveren als de landen rond de Perzische Golf nu aan olie produceren. Het hele masterplan is hier te bekijken.

Internationale Architectuur Biennale

Ook heeft Zeekracht in 2016 meegewerkt aan de Internationale Architectuur Biënnale met een energieke ontdekkingsreis die mensen meeneemt naar de Noordzee in 2050. In een 3D-animatie wordt gevisualiseerd hoe het eruit kan komen te zien als de omringende landen – Nederland, Belgie, Engeland, Noorwegen, Denemarken en Duitsland – gezamenlijk de potentie van de Noordzee als bron van duurzame energie zo goed mogelijk benutten.

Interviews met gemeenten aan de kust

Zeekracht ging in gesprek met wethouder Verkaik van Velzen en wethouder Krijns van den Helder over hoe zij over windenergie op zee zien en welke kansen zij specifiek voor hun gemeenten zien.
Lees meer

Factsheets Windenergie op Zee

Natuur & Milieu heeft in samenwerking met het SER Energieakkoord en NWEA drie factsheets over windenergie van zee opgesteld: een algemene factsheet, een factsheet over de economie van windenergie van zee en een factsheet over de ecologie rondom windenergie van zee.
Lees meer

Animatiefilm over wind op zee en de belangrijkste feiten/fabels

Windenergie op zee roept soms nog een aantal vragen op. In twaalf simpele animaties geven we antwoord op alle vragen over windenergie op zee!
Lees meer

Delen
Delen

Over dit project

Wat is Zeekracht?

Wat is Zeekracht?

Er is veel duurzaam opgewekte energie nodig, nog veel meer dan er op dit moment is. Daarom willen we de capaciteit van ‘Wind Op Zee’ opschalen binnen de ecologische grenzen, door het aanwijzen van meer gebieden (door de overheid) en een goede business case voor deze parken.

Alles over dit project

Lees meer

Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/energie/projecten-energie/zeekracht/dit-heeft-zeekracht-al-bereikt/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>