Windenergie op land, standpunt | Natuur & Milieu

Windenergie op land, standpunt

Windenergie is de komende 20 jaar een van de belangrijkste duurzame bronnen van elektriciteit voor Nederland. Windenergie is schoon, onuitputtelijk én we kunnen het zelf produceren. Zo zijn we minder afhankelijk van gas, kernenergie en kolen uit andere landen. Bovendien zijn windmolens op land de goedkoopste vorm van duurzame energie.

Natuur & Milieu is voorstander van windenergie net als ruim 70% van de Nederlanders. Er is echter veel discussie en onrust over de impact die windmolens hebben op de leefomgeving en het landschap, en de kosten die eraan verbonden zijn. Toch is windenergie in Nederland nodig omdat het veel schone energie oplevert tegen de laagste kosten.

In het SER Energieakkoord is afgesproken dat er in 2020 6000 MW aan windenergie op het vasteland gerealiseerd moet zijn. Dit betekent dat er in 2020 2.5 keer zoveel windenergie moet worden opgewekt dan nu. Natuur & Milieu houdt in de gaten of de overheid zijn afspraken nakomt. Op dit moment blijft de plaatsing van windmolens achter. Het blijkt lastig te zijn om geschikte plekken te vinden om de molens te plaatsen. En sommige bewoners zijn benauwd voor windmolens in hun omgeving. Hierdoor loopt de bouw vooralsnog vertraging op.

Natuur & Milieu wil het draagvlak vergroten. Daartoe hebben we samen met andere partijen een gedragscode voor wind op land ontwikkeld. In deze gedragscode staat beschreven hoe de omgeving betrokken moet worden bij de ontwikkeling van windparken op land. Natuur & Milieu heeft deze gedragscode ondertekend omdat wij ons bewust zijn van het feit dat mensen last kunnen hebben van windmolens, ook tijdens de bouw.

Om het draagvlak verder te vergroten zet Natuur & Milieu windprojecten waar het  goed gaat in de schijnwerpers. Gemeenten en bouwers kunnen daar van leren. Daarnaast laten we zien dat het mogelijk is voor omwonende burgers en bedrijven om mee te werken aan de ontwikkeling van de windparken door lid te worden van coöperaties.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen die nodig zijn? De komende jaren is het nodig dat de overheid consistent beleid voert. Het Energieakkoord is daarvan een goed voorbeeld. Verder is het belangrijk dat windenergie goedkoper wordt en het uitstoten van CO2 duurder. Het behouden en bouwen van draagvlak van windenergie is een andere belangrijke pijler, net als een nieuw energiesysteem. Dit moet ingericht worden zodat circa 50-75% van onze elektriciteit uit windenergie kan komen. Dat kan door interconnecties met buurlanden, flexibele beprijzing, opslag en nieuwe technieken die we nog niet kennen.

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.