Windenergie van windmolens op land

In 2015 tekenden 195 landen, waaronder Nederland, het Klimaatverdrag van Parijs. Hierin staat dat de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden moet blijven, en liefst zelfs onder de 1,5 graad. Het Klimaatakkoord dat in 2019 volgde, is een Nederlandse doorontwikkeling en invulling van het Klimaatverdrag van Parijs. Hierin staan concrete plannen en afspraken over het terugdringen van onze CO2-uitstoot.

Elektriciteit is een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord. Om onze klimaatdoelstellingen op tijd te halen, moeten we fossiele energiebronnen als aardgas en kolen vervangen door energiebronnen die geen uitstoot veroorzaken. In Nederland is windenergie een van de belangrijkste duurzame energiebronnen: windmolens, zowel op zee als op land, zijn onmisbaar. Maar het plaatsen van windmolens leidt tot veel discussie in de samenleving, en daarom is het extra belangrijk om alle feiten goed op een rij te hebben.

Om antwoord te geven op de belangrijke en terechte vragen die er spelen rondom windenergie op land, hebben we samen met de Natuur en Milieufederaties, Milieudefensie en Greenpeace op deze pagina de belangrijkste informatie verzameld. Op deze webpagina vind je deze informatie terug. Ook vind je op deze pagina een complete lijst met veelgestelde vragen over windenergie op land.