Waterstof – wat doen wij?  | Natuur & Milieu

Waterstof:
wat doen wij? 

Waarom houdt Natuur & Milieu zich bezig met waterstof?

Waterstof wordt veelvuldig genoemd als een belangrijke energiedrager die kan gaan bijdragen in de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. Natuur & Milieu bouwt aan een kennisbasis over het onderwerp. Samen met relevante mensen bij de overheid, netbeheerders en in de industrie kijken we hoe we waterstof op een duurzame manier kunnen inzetten.  

Waterstof gaat een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming van de Nederlandse industrie en het energiesysteem van de toekomst, maar duurzame waterstof is schaars. We moeten daarom slimme keuzes maken over het toepassen van waterstof. Veel is nog onduidelijk en onzeker over waterstof. Zo is bij het brede publiek niet goed bekend dat er duurzame en niet-duurzame waterstof is. Ook is het transitiepad nog niet uitstippeld van de huidige niet-duurzame waterstof, die in de industrie gebruikt wordt, naar groene waterstof.  Wij bouwen een kennisbasis op en delen deze met relevante partijen. Ook formuleren wij een brede visie op de duurzaamheid, productie en toepassing van waterstof. Hieronder kun je lezen over onze projecten rondom waterstof. 

Mythes over waterstof 

Om feit en fictie over waterstof van elkaar te scheiden, schreven wij twee artikelen over waterstof. In ‘Wees wijs met waterstof’ vertellen we je wat duurzame waterstof precies is, hoe het gemaakt wordt en of het inderdaad zo belangrijk is voor de energievoorziening van de toekomst. En in dit artikel zetten we de vijf meest gehoorde mythes over waterstof op een rij en nemen we ze onder de loep. 

Waterstofladder 

Omdat duurzame waterstof vooralsnog schaars is, moeten we keuzes maken over waar je het voor gebruikt. We hebben een waterstofladder ontwikkeld waarmee we kunnen afwegen welke toepassingsgebieden voor waterstof prioriteit hebben.  

Waterstof in de Regionale Energiestrategieën 

Provincies, waterschappen en gemeenten schrijven samen Regionale Energiestrategieën (RES). Een RES omschrijft waar en hoe een regio duurzame energie op kan wekken. Ook worden duurzame warmtebronnen verdeeld zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. In het rapport Wanneer waterstof?’ biedt Natuur & Milieu een afwegingskader en stappenplan om waterstof in de RES op te nemen. 

Waterstof in de industrie 

De industrie moet verduurzamen en zal daarvoor waterstof inzetten. Waterstof wordt momenteel geproduceerd uit fossiele bronnen, met een uitstoot van 12,5 megaton CO2 per jaar tot gevolg. In de notitie ‘Duurzaamheidskaders waterstofgebruik in de industrie’ hebben we onderzocht welke productie van waterstof duurzaam is en hoe de CO2-uitstoot verminderd kan worden

Het is belangrijk dat de industrie voor de verduurzaming ook echt duurzame waterstof inzet. Een certificeringssysteem voor waterstof is daarom noodzakelijk. We hebben daarom in 2019 de mogelijkheden verkend voor een certificeringssysteem voor waterstof. 

Vragen rondom waterstof 

We merken dat waterstof nog veel vragen oproept en ook dat er veel verschillende verhalen over het onderwerp de ronde doen. In onze FAQ geven wij antwoord op de meest gehoorde vragen over waterstof. 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/energie/projecten-energie/waterstof/waterstof-wat-doen-wij/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Email</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description_186_2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>