Waterstof:
De waterstofladder   

Waterstof gaat een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming van de Nederlandse industrie en het energiesysteem. Maar lang niet alle waterstof is duurzaam. Groene waterstof, geproduceerd met groene stroom, is duurzaam maar vooralsnog schaars. We moeten slimme keuzes maken over hoe en waar we (groene) waterstof gaan gebruiken. Hoe maken we die afweging? Dat hebben we uiteengezet in de waterstofladder.  

 Bij de afweging om waterstof toe te passen, staan drie vragen centraal: 

 1. Is er een duurzamere oplossing? 

  Waterstof kan technisch gezien in veel verschillende sectoren worden ingezet. Maar voor sommige sectoren bestaan al duurzame oplossingen om fossiele energiebronnen te vervangen, denk aan personenvervoer. Waterstof is dan geen goede optie. Voor andere sectoren, zoals zware industrie, is groene waterstof de enige manier om te verduurzamen. Onze schaarse groene waterstof moet dus vooral in die sectoren worden gebruikt waar, ook op de lange termijn, geen duurzaam alternatief is en waar anders blijvend wordt bijgedragen aan klimaatverandering.
   

 2. Is er een oplossing die efficienter is qua energie

  Veel duurzame oplossingen zijn ‘energetisch efficiënter dan waterstof. Bij de productie van groene waterstof wordt groene stroom omgezet in waterstof. Daarbij gaat twintig tot veertig procent aan energie verloren. Niet heel efficiënt dus. Willen we met waterstof onszelf vervoeren of ons huis ermee verwarmen? Dan vindt in de auto of in huis opnieuw omzetting plaats van waterstof naar elektriciteit of warmte. Daarbij gaat nogmaals een deel van de energie verloren. In totaal loopt het energieverlies op tot meer dan vijftig procent! Waterstof is daarom voor veel toepassingen niet de efficiëntste oplossing.
   

 3. Is er een maatschappelijk goedkopere oplossing? 

  Groene waterstof is nog relatief duur om te produceren. Ook moet er infrastructuur (een transportnet) voor waterstof worden aangelegd. Alle bijkomende kosten door de hele keten moeten we vergelijken met eventuele alternatieven, om een goede afweging te maken voor de toepassing van waterstof. 


De waterstofladder

De ene toepassing voor waterstof heeft meer prioriteit dan de andereWij stelden een waterstofladder op om inzichtelijk te maken voor welke toepassingen waterstof wel en niet geschikt is en welke andere duurzame oplossingen voor deze toepassingen bestaan. 

 

Delen
Delen

Over dit project

Wat doet Natuur & Milieu rondom waterstof?

Wat doet Natuur & Milieu rondom waterstof?

Waterstof wordt veelvuldig genoemd als een belangrijke energiedrager die kan gaan bijdragen in de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. Natuur & Milieu bouwt aan een kennisbasis over het onderwerp. Samen met relevante mensen bij de overheid, netbeheerders en in de industrie kijken we hoe we waterstof op een duurzame manier kunnen inzetten.

Alles over dit project

Lees meer

Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/energie/projecten-energie/waterstof/waterstof-de-waterstofladder/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>