Stroomranking 2019 | Natuur & Milieu

Stroomranking 2019

Ook dit jaar zorgen we met de stroomranking voor meer transparantie op de Nederlandse elektriciteitsmarkt. Samen met drie maatschappelijke organisaties beoordeelden we Nederlandse stroomleveranciers op hun duurzaamheid en stelden we gezamenlijk een ranglijst op.

12 november 2019

Hoe duurzaam is jouw stroom?

Vanaf 2013 doet Natuur & Milieu ieder jaar onderzoek naar de duurzaamheid van alle Nederlandse elektriciteitsleveranciers. In 2019 voerden we het onderzoek samen uit met Consumentenbond, Greenpeace en WISE. De stroomranking geeft een inkijkje in de elektriciteitsmarkt. Daarmee stimuleren we energieleveranciers en consumenten om duurzame keuzes te maken. Scoort jouw energieleverancier onder de maat en wil je echt groene stroom? Overstappen kan op ieder moment via de energievergelijker van WISE.

Resultaten 2019

De verduurzaming van het energieaanbod op de Nederlandse stroommarkt gaat in een slakkentempo. Het aanbod voor consumenten is ten opzichte van 2018 maar een klein beetje duurzamer geworden. Op de zakelijke markt wordt voor een groot deel nog grijze, vervuilende stroom aangeboden. Over de gehele linie gaat het gemiddelde rapportcijfer van een 5,6 naar 5,7. Het langzame tempo van de verduurzaming van energie is in een tijd van grote klimaatzorgen teleurstellend, en staat niet in verhouding met wat er nodig is.

Duurzaamheid leveranciers

Bij het opstellen van de ranglijst beoordelen we drie cruciale onderdelen in de bedrijfsvoering op duurzaamheid, namelijk:

  • Investeringen
  • Inkoop
  • Levering

Op basis van deze informatie zijn de energieleveranciers beoordeeld met een eindcijfer. Daarmee zien we eenvoudig wie de voorlopers zijn op het gebied van duurzaamheid en welke organisaties achterblijven. Dat levert naast een consumentenranking ook een zakelijke ranking zakelijke ranking op, met een verschillende uitkomst

Bekijk hier het hele rapport Duurzaamheid Leveranciers 2019.

stroomranking consumenten leveranciers 2019

Afbeelding 1: ranking consumentenmarkt

zakelijke stroomranking leveranciers 2019

Afbeelding 2: ranking zakelijke markt

Waarom publiceren wij de Stroomranking?

Veel mensen krijgen – op papier – groene stroom geleverd, maar om te beoordelen of deze
leveranciers hiermee bijdragen aan de verduurzaming van onze energievoorziening, moet niet
alleen gekeken worden naar de geleverde stroom. Een leverancier kan namelijk vervuilende grijze stroom inkopen en deze voor de levering aan de klant administratief vergroenen met goedkope (vaak buitenlandse) certificaten (garanties van oorsprong) of kan groene stroom leveren maar tegelijkertijd blijven investeren in vervuilende kolen- en gascentrales. Met de Stroomranking krijgen we inzicht in welke energieleverancier écht groen is.

Overstappen op groene stroom

Misschien wil je naar aanleiding van deze ranking overstappen naar een andere energieleverancier. Dat is heel gemakkelijk en kan op ieder moment via bijvoorbeeld de energievergelijker van Wise:

Stap over op groene energie

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/energie/projecten-energie/stroomranking/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Name</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>