Stroomranking: Hoe duurzaam is jouw stroom?

14 december 2021

Hoe duurzaam is jouw stroom?

Sinds 2013 doet Natuur & Milieu ieder jaar onderzoek naar de duurzaamheid van alle Nederlandse elektriciteitsleveranciers. In 2021 voerden we het onderzoek samen uit met Consumentenbond en WISE. Ontdek hieronder hoe groen jouw stroom echt is. Onze Stroomranking geeft een inkijkje in de elektriciteitsmarkt. Daarmee stimuleren we energieleveranciers en consumenten om duurzame keuzes te maken. Scoort jouw energieleverancier onder de maat en wil je echt groene stroom? Overstappen kan op ieder moment via de energievergelijker van WISE. 

Resultaten 2021

We beoordeelden in 2021 41 stroomleveranciers voor zowel de particuliere, als de zakelijke markt. De resultaten leidden tot een rapportcijfer voor duurzaamheid. Voor de zakelijke markt is dat gemiddeld een 4,9. De energieleveranciers voor consumenten doen het een stuk beter, met een gemiddelde van 6,6. Beide gemiddelden zijn wel iets lager dan in 2020 (5,0 en 6,8). Sinds januari 2020 moeten energieleveranciers een stroometiket publiceren met informatie over zowel de groene, als grijze geleverde stroom, maar ook met de nieuwe transparantieregels is het voor energieleveranciers nog steeds te makkelijk om grijze stroom als groen te verkopen. Consumenten kunnen hierdoor niet goed inschatten of zij met groene stroom ook echt groene stroom afnemen. Bovendien maakt dit het ook lastig voor echt groene energieleveranciers om zich te onderscheiden van de groenwassende massa. De politiek moet leveranciers daarom gaan verplichten om transparant te zijn over hun stroominkoop. Bekijk hier het volledige nieuwsbericht.

Duurzaamheid stroomleveranciers

Bij het opstellen van de ranglijst beoordelen we drie cruciale onderdelen in de bedrijfsvoering op duurzaamheid, namelijk:

  • Investeringen
  • Inkoop
  • Levering

Op basis van deze informatie zijn de energieleveranciers beoordeeld met een eindcijfer. Daarmee zien we eenvoudig wie de voorlopers zijn op het gebied van duurzaamheid en welke organisaties achterblijven. Dat levert naast een consumentenranking ook een zakelijke ranking op, met een verschillende uitkomst.

Bekijk hier het hele rapport Duurzaamheid Leveranciers 2021.

Waarom publiceren wij de Stroomranking?

Veel mensen krijgen – op papier – groene stroom geleverd, maar om te beoordelen of deze leveranciers hiermee bijdragen aan de verduurzaming van onze energievoorziening, moet niet alleen gekeken worden naar de geleverde stroom. Een leverancier kan namelijk vervuilende grijze stroom inkopen en deze voor de levering aan de klant administratief vergroenen met goedkope (vaak buitenlandse) certificaten (garanties van oorsprong) of kan groene stroom leveren maar tegelijkertijd blijven investeren in vervuilende kolen- en gascentrales. Met de Stroomranking krijgen we inzicht in welke energieleverancier écht groen is.

Stap ook over op echt groene stroom

Misschien wil je naar aanleiding van deze ranking overstappen naar een andere energieleverancier. Dat is heel gemakkelijk en kan op ieder moment via bijvoorbeeld de energievergelijker van WISE.

Delen
Delen

Lees meer

Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/energie/projecten-energie/stroomranking/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>