SER-Energieakkoord: voor een duurzaam Nederland | Natuur & Milieu

SER-Energieakkoord: voor een duurzaam Nederland

In het SER-Energieakkoord zijn een aantal belangrijke afspraken gemaakt voor een duurzamer Nederland. Natuur & Milieu wil ervoor zorgen dat deze afspraken ook daadwerkelijk worden nageleefd.

Afspraken voor duurzame energie en energiebesparing

Natuur & Milieu is een van de initiatiefnemers van het SER-Energieakkoord. Hierin staan een groot aantal belangrijke afspraken op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Bijvoorbeeld dat de vijf oudste kolencentrales in Nederland in 2016 en 2017 gesloten gaan worden. En dat er ver uit de kust grote windparken op zee zullen worden gebouwd.

Deze en andere afspraken moeten ertoe leiden dat in 2023 16 procent van het Nederlandse energieverbruik duurzaam is.

Bewaken uitvoering SER-Energieakkoord

Natuur & Milieu maakt zich sterk om ervoor te zorgen dat de afspraken uit het Energieakkoord ook daadwerkelijk worden nageleefd. De borgingscommissie onder voorzitterschap van Ed Nijpels bewaakt de uitvoering van het Energieakkoord. Natuur & Milieu bespreekt regelmatig de voortgang met deze commissie en ook samen met de partijen die het energie akkoord hebben ondertekend. Daarnaast nemen we deel aan diverse groepen om onderwerpen uit het Energieakkoord goed en snel te laten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn adviesgroep ‘wind op zee’, het kernteam ‘wind op land’, bijeenkomsten rond energiebesparing in industrie en ETS en de werkgroep voor de bepaling van de duurzaamheidscriteria voor biomassa.

 

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/energie/projecten-energie/ser-energieakkoord-voor-een-duurzaam-nederland/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Name</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>