Waar komt onze energie vandaan als de kolencentrales sluiten? | Natuur & Milieu

Waar komt onze energie vandaan als de kolencentrales sluiten?

Met het sluiten van kolencentrales rijst de vraag waar onze elektriciteit dan vandaan moet komen. Uit het onderzoek van CE Delft blijkt dat sluiting geen problemen oplevert voor de leveringszekerheid van onze elektriciteit of het verplaatsen van de uitstoot. Er zijn voldoende gascentrales in ons eigen land om dit op te vangen en er zijn eventueel nog mogelijkheden om stroom te importeren zonder de emissie in het buitenland te verhogen.

Als de kolencentrales sluiten, moeten de gascentrales harder aan de slag. Ook moeten volgens de landelijke netbeheerder TenneT gascentrales worden geopend die nu niet meer in gebruik zijn. Dat klinkt niet heel duurzaam, want hoe werkt dat ten opzichte van alle ontwikkelingen met de gaswinning in Groningen? Peter de Jong, senior projectleider energie bij Natuur & Milieu: “Het gas in Groningen is het niet hetzelfde gas als in gascentrales gebruikt wordt. Het gas in Groningen is laagcalorisch, wat betekent dat er relatief weinig energie in zit. Het gas in de centrales is hoogcalorisch met veel energie. Dit komt niet uit Groningen, maar wel uit kleine Nederlandse velden op de Noordzee of uit Noorwegen. Op termijn willen we dat de gascentrales juist minder draaiuren gaan maken. Daarom streven we naar een spoedige transitie naar wind- en zonne-energie.”

CO2-uitstoot over de grens
Naast de gascentrales in ons eigen land, zijn er ook buitenlands centrales om stroom van te importeren. Maar verplaatsen we dan niet ons probleem naar het buitenland? In Oost-Europa draaien de bruinkoolcentrales immers door en ook China bouwt volop centrales. De Jong: “De verplaatsing van uitstoot naar het buitenland is meegenomen in het onderzoek van CE Delft. Daaruit blijkt dat ook in de internationale context grote hoeveelheden CO2 worden bespaard door de sluiting. Om precies te zijn 5 Megaton in 2020. Het effect voor Nederland is 9 Megaton en dat is substantieel. Uiteindelijk moet ieder land aan zijn verplichtingen van het klimaatakkoord van Parijs voldoen en verduurzamen. Ook China heeft dit akkoord getekend.”

Afhankelijk van het buitenland
Ten slotte komt de vraag op of we dan niet te afhankelijk worden van gas uit het buitenland? De Jong: “Op lange termijn is dat niet het geval. Binnen het Klimaatakkoord worden plannen gemaakt om de Nederlandse energievoorziening hard te verduurzamen en in 2030 zal 70% van onze elektriciteit duurzaam geproduceerd worden op eigen bodem. De afhankelijkheid die eventueel zou ontstaan, zou erg tijdelijk zijn.”

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/energie/projecten-energie/kolencentrales/waar-energie-vandaan-kolencentrales-sluiten/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>