Sluiten kolencentrales haalbaar, betaalbaar en effectief | Natuur & Milieu

Sluiten kolencentrales haalbaar, betaalbaar en effectief

De overheid kan en moet de Nederlandse kolencentrales (Eemshavencentrale, Maasvlaktecentrale en Centrale Rotterdam) zo snel mogelijk sluiten. Dit is haalbaar, betaalbaar en effectief, zo blijkt uit onderzoek dat CE Delft heeft uitgevoerd in opdracht van Natuur & Milieu, Greenpeace en het Longfonds. De sluiting van de steenkolencentrales vermindert per direct de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 9 megaton. Dat is precies het gat waarmee de Nederlandse staat aan het klimaatdoel kan voldoen van het akkoord in Parijs en het Urgenda-vonnis.

In 2015 vond de klimaatzaak van Urgenda plaats. Het vonnis luidde dat de Nederlandse staat meer maatregelen moet nemen om de broeikasgassen in 2020 met 25% te verminderen ten opzichte van 1990, zoals afgesproken in het Parijs-akkoord. Daarmee worden burgers beschermd tegen de gevaren van klimaatverandering. Uit de recente berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bleek echter dat Nederland het klimaatdoel uit Parijs niet gaat halen zonder drastische maatregelen. Het gat dat gedicht moet worden is 9 Mton, maar er valt veel te winnen met de sluiting van de kolencentrales.

CE Delft deed daarom in opdracht van Natuur & Milieu, Greenpeace en Longfonds onderzoek naar de haalbaarheid van het sluiten van drie extra kolencentrales op 1 januari 2020, eerder dan tot nu toe staat gepland. Het onderzoek laat zien dat het sluiten van deze centrales effectief, haalbaar en betaalbaar is. Niet eerder werd er zo uitvoerig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van de sluiting van de drie centrales.

“De overheid moet zo snel mogelijk aan de slag. Daarom hebben wij onderzoek laten doen naar wat sluiting van kolencentrales betekent. Uit de resultaten blijkt: sluiting is winst voor klimaat, volksgezondheid en het huishoudboekje van de staat. Nog langer doormodderen met kolen is niets anders dan heel schadelijke struisvogelpolitiek”, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s bij Natuur & Milieu.

Lees hier het complete onderzoek naar de effecten van sluiting van kolencentrales, CE Delft (mei 2019)

Lees hier de samenvatting van het onderzoek (Natuur & Milieu, Greenpeace, Longfonds)

 

Belangrijkste conclusies uit het rapport:

 

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor