Velsen is vóór offshore wind | Interview met wethouder Verkaik

Waarom gemeente Velsen voor wind op zee is

Wij spraken Arjen Verkaik, wethouder Economische Zaken, Sociale Zaken en Havens van de gemeente Velsen over Wind op Zee.

De komende jaren worden er veel windmolens op zee bijgebouwd, om de opwek van groene, Hollandse stroom een flinke boost te geven. In totaal staan er ca. 437 extra molens in de planning, verspreid langs de Nederlandse kust. Deze worden gegroepeerd in ca 3 gebieden en zullen, op zo’n 18,5 km vanaf het strand, bij heldere weersomstandigheden zichtbaar zijn.

De plannen houden de gemoederen in veel kustgemeentes bezig. Hoe vaak zijn ze zichtbaar? Is dat dan zonde van het uitzicht of juist mooi om te zien? En zouden toeristen erdoor wegblijven? Wij spraken Arjen Verkaik, wethouder Economische Zaken, Sociale Zaken en Havens van de gemeente Velsen. In het kustgebied van zijn gemeente zijn de twee windparken Amalia en Bergen al meerdere jaren zichtbaar. Daarnaast staat er nog een park in de planning om per 2023 gerealiseerd te worden.

Offshore wind biedt grote economische kansen

Velsen ziet de nieuwe plannen positief tegemoet: “Zowel qua economie als qua voorbeeldfunctie van de overheid is deze ontwikkeling goed. Daarom hebben we een natuurlijke houding vóór offshore wind,” aldus Verkaik. “Wind offshore is een nieuwe markt vanuit economisch perspectief. Daar zit heel veel werkgelegenheid aan vast, dan moet je echt aan duizenden banen denken. Niet alleen voor de aanleg, maar ook voor het onderhoud.

Daarnaast is ons bedrijfsleven aan het innoveren op offshore windparken. Niet in turbines, maar vooral in hoe we vanuit een haveneconomie die palen zo goed mogelijk de grond in kunnen krijgen. De opgedane kennis willen we uiteindelijk ook in het buitenland inzetten. Zo zit er in East Anglia een hele grote groeimarkt voor IJmuiden, waar nu ook veel in geïnvesteerd wordt. Daarom willen we het bedrijfsleven ook helpen om de plannen positief naar voren te brengen.

Ik ben van de VVD. Mijn partij zegt altijd: ‘die windmolens draaien op subsidie, niet op wind.’ Maar je moet juist als Nederland kijken hoe je je innovatieslag kunt maken, zodat de windenergie op zee nog goedkoper wordt. We zijn nu afhankelijk van Duitsland en Denemarken voor de turbines, we zouden er wat mij betreft als Rijk meer op in moeten zetten dat wij koploper worden op investeren in innovatie.”

gemeente als voorbeeld

Velsen wil ook vanuit haar voorbeeldfunctie als gemeente een bijdrage leveren aan de omschakeling naar een duurzame energievoorziening: “Iedereen snapt dat je uiteindelijk van die fossiele brandstoffen af moet naar iets nieuws. Het is logisch dat gemeentes voorop lopen in die transitie, dat willen wij ook. Windenergie is daar een belangrijke peiler van.” De gemeente sluit ook hierin aan bij de ambities van het lokale bedrijfsleven: “De bedrijven in onze regio zijn ook bezig om energiezuinige maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door eigen energie op te wekken via zonnepanelen, of door onderlinge restwarmte-uitwisseling en energie-efficiëntere productiemethoden. Dan moet de gemeente zelf ook een voorbeeldrol vervullen.

Naast het meer industriële bedrijfsleven, heeft de gemeente bij de IJmuidense kust ook bedrijfsleven dat meer op toerisme is gericht. Wat vindt deze sector van de reeds zichtbare windparken en de nieuwe plannen? “De ervaring van onze toerismesector is juist de reden dat we als gemeente níet negatief zijn over de plannen. Kustgemeentes met tegenstanders zijn bang dat toerisme van de stranden verdwijnt, omdat je wellicht een windmolenpark op afstand ziet staan. Maar wij zijn ook een kustgemeente en onze strandpaviljoenhouders zijn er nou net niet bang voor. Dat kan ook komen doordat je bij ons altijd ook de Hoogovens ziet, dichterbij nog dan de windmolens.

Toeristen blijven weg door slecht weer, niet door windmolens

Verkaik vervolgt lachend: “Ik heb ook nog nooit een strandpaviljoenhouder horen dat er toeristen wegblijven door de windmolens, alleen door slecht weer. Onze paviljoenhouders zien eerder een kans in de windmolens dan een bedreiging, vanwege de positieve effecten op werkgelegenheid. De angst voor verlies van werkgelegenheid door toerisme is kleiner dan de gegarandeerde winst aan werkgelegenheid wind offshore. Het is natuurlijk angst voor het onbekende, daarom hoor je de tegenstanders meer dan de voorstanders.”

Komt de wethouder zelf veel eigenlijk veel op het strand? “Wat heet veel? Meer dan de gemiddelde Nederlander. Ik ga niet op het strand liggen om zon te pakken, maar wel om naar de windsport te kijken en alles wat daar om heen wordt georganiseerd. Ik vind het jammer als het weer zo is dat de windmolens niet zichtbaar zijn. Dat klinkt misschien raar, maar dan scheid ik mijn privé-persoon niet van mijn werkpersoon. Omdat ik denk: ja, die zijn ook vanuit IJmuiden aangelegd, dat kunnen we mooi wel hier.”

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/energie/projecten-energie/interview-wethouder-verkaik/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Name</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>