Klimaatakkoord: sectortafel electriciteit | Natuur & Milieu

Klimaatakkoord: sectortafel electriciteit

Aan de sectortafel elektriciteit staat de opwek van duurzame energie centraal. Om de CO2 uitstoot van Nederland te verlagen is een overgang van fossiele energie naar duurzame energie hard nodig. Onze collega die nauw betrokken is bij deze tafel is Nathalie Strookman. Zij geeft een inkijkje.

Deze tafel is het werkpaard van de energietransitie.

Welke onderwerpen staan centraal?

Aan deze tafel werken we aan de opwek van schone elektriciteit, bijvoorbeeld met windmolens en zonnepanelen. De afgelopen jaren is het opwekken van schone elektriciteit spectaculair in kosten gedaald. De verwachting is dat zon en wind kunnen concurreren met fossiele energie op termijn. Daarmee heeft de elektriciteitssector de potentie hét werkpaard van het Klimaatakkoord te gaan worden. Als diverse sectoren op serieuze schaal overschakelen op schone elektriciteit kunnen we grote hoeveelheden gas, olie en kolen besparen.

Hoofdlijnen Klimaatakkoord

Op 10 juli 2018 zijn de eerste hoofdlijnen van het Klimaatakkoord bekend gemaakt. We vinden het positief dat er een ambitieuze doelstelling ligt om duurzame elektriciteit op te wekken. In 2030 zo’n 70% tot 80%. Zo zijn er goede afspraken gemaakt over de verdere uitrol van windmolenparken op zee. Ook positief is de afspraak dat de helft van de nieuwe installaties voor zon- en windenergie in lokale handen moet komen. Maar we zijn nog niet tevreden. Er moet nog een vertaling plaatsvinden van de opwek van duurzame elektriciteit naar concrete plannen per regio. Bovendien zijn er nog geen afspraken gemaakt over het invoeren van een nationale CO2-prijs.

Hoe nu verder?

Tot aan de ondertekening van het akkoord eind 2018 wordt er nog veel uitgewerkt. Zo gaan we hard aan de slag om goede afspraken te maken over natuur op de Noordzee in relatie tot de bouw van meer windparken op zee. Ook voor het opwekken van energie op land (met bijvoorbeeld windmolens) adresseren we in het najaar knelpunten op het gebied van ruimte, natuur en landschap. Voor het beprijzen van CO2 worden de komende maanden diverse varianten voor een nationale CO2-minimumprijs onderzocht.

Wie zitten er nog meer aan de sectortafel energie?

  • Milieuorganisaties als Greenpeace (namens Natuur & Milieu), de Natuur en Milieufederaties.
  • Energiebedrijven als Eneco, Engie, Nuon, Shell, Vandebron, RWE.
  • Brancheverenigingen als Energie Nederland, FME, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Unie van Waterschappen
  • Vakbond FNV
  • Netwerkbedrijven als TenneT, Gasunie en Netbeheer Nederland
  • Overheid: vertegenwoordigers van ministeries, provincies en gemeentes
  • Wetenschap: TNO, TU Eindhoven
Terug naar het overzicht

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/energie/projecten-energie/het-klimaatakkoord/klimaattafels/klimaatakkoord-sectortafel-electriciteit/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description_186_2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>