Klimaattafels | Natuur & Milieu

Klimaatakkoord of niet akkoord? Dit zijn de vijf klimaattafels

Na maanden onderhandelen, kwamen we in december tot de conclusie dat we het huidige Ontwerp van het Klimaatakkoord niet kunnen ondersteunen. Maar wat staat er eigenlijk in dat akkoord? Wat is er nu afgesproken en wat kan er beter? In deze serie blogs rond de vijf klimaattafels geven we antwoord.

Industrie

De ‘industrie’ is verantwoordelijk voor 28 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Driekwart daarvan komt voor rekening van twaalf grote bedrijven. Dat zijn bijvoorbeeld grote chemische fabrieken en raffinaderijen, waar brandstoffen, kunststoffen, staal en bijvoorbeeld kunstmest worden gemaakt. In het Klimaatakkoord staat dat de uitstoot van de industrie in 2050 moet zijn teruggebracht tot nul. Dat betekent dat fabrieken moeten worden omgebouwd. In plaats van met fossiele brandstoffen, moeten ze gaan produceren met duurzame elektriciteit. Ook moeten ze gaan werken met duurzaam geproduceerde grondstoffen, zoals groene waterstof. En ze moeten natuurlijk efficiënter omgaan met energie, bijvoorbeeld door hun restwarmte uit productieprocessen nuttig te hergebruiken.

Lees hier de blog over de klimaattafel Industrie

Gebouwde omgeving

Een transformatie van ruim 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen in Nederland: dat is waar de deelnemers van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving zich mee bezig houden. Samen zijn ze verantwoordelijk voor 13% van de CO2-uitstoot. Nu worden huizen en gebouwen meestal nog verwarmd door aardgas en zijn vaak matig geïsoleerd. Met de afspraken in het Klimaatakkoord moeten tussen nu en 2030 snel grote stappen gezet worden naar goede isolatie en duurzame verwarming. In 2030 zouden er 1,5 miljoen woningen ‘van het gas af’ moeten zijn.

Lees hier de blog over de klimaattafel Gebouwde omgeving

Elektriciteit

Op dit moment komt de stroom die we dagelijks allemaal gebruiken nog voor 86 procent uit vervuilende, fossiele bronnen: kolencentrales en gascentrales. De goede ambitie van het huidige Klimaatakkoord is dat in 2030 minstens 70 procent van de elektriciteit in Nederland duurzaam wordt opgewekt. Deze energie wordt opgewekt op zee en ook op land.

Lees hier de blog over de klimaattafel Elektriciteit

Mobiliteit

Hoe kunnen we mensen en goederen duurzaam verplaatsen van A naar B? Over dit uitgebreide vraagstuk heeft de klimaattafel Mobiliteit zich afgelopen maanden gebogen. De mobiliteitssector is samen verantwoordelijk voor 18% van de CO2-uitstoot. Om de uitstoot te verminderen is in het huidige akkoord een grote rol weggelegd voor het stimuleren van elektrisch en duurzaam vervoer.

Lees hier de blog over de klimaattafel Mobiliteit

Landbouw en landgebruik

Land- en tuinbouw zorgen momenteel voor 14 procent van de totale uitstoot in Nederland. Ter vergelijking: dat is meer dan alle huizen en gebouwen bij elkaar. Tegelijkertijd kunnen bomen, gewassen en de bodem CO2 opnemen en opslaan. En dus klimaatverandering tegengaan. Het is daarom logisch dat landbouw en landgebruik een prominente plek hebben in het Klimaatakkoord.

Lees hier de blog over de klimaattafel Landbouw en landgebruik
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor