Klimaatakkoord: genoeg gepraat, nu aan de slag  | Natuur & Milieu

Klimaatakkoord: genoeg gepraat, nu aan de slag 

Met het Klimaatakkoord dat het kabinet op 28 juni heeft gepresenteerd, zet Nederland een wezenlijke stap vooruit in het aanpakken van klimaatverandering en het halen van de Parijs-doelen. Nederland kan aan de slag! Er komt een CO2-heffing voor de industrie, 70% van onze elektriciteit is in 2030 afkomstig van zon en wind en er zijn concrete afspraken gemaakt voor het verduurzamen van woningen en gebouwen. Maar in het akkoord zitten ook een flink aantal punten die we teleurstellend en onvoldoende vinden. We gaan ons de komende jaren volop inzetten om deze tekortkomingen alsnog te verbeteren.

Na ruim anderhalf jaar ligt er nu een eerste klimaatplan. Veel partijen staan in de startblokken om aan het werk te gaan met de uitvoering. “De zorgen om het klimaat worden door heel Nederland gevoeld. Het is van het allergrootste belang dat er nu duidelijkheid is voor bedrijven, burgers en overheden. We staan aan de vooravond van een grote verbouwing, mensen willen én moeten aan de slag. En daar ligt nu een basis voor.”, aldus onze directeur Marjolein Demmers.

Belangrijkste winstpunten

Klimaatbeleid is noodzakelijk voor de toekomst en ook een enorme kans. Nederland is in staat om deze omslag te maken, een schone economie op te bouwen, nieuwe banen te creëren en onze oplossingen internationaal uit te dragen.  De inzet van Natuur & Milieu is een ambitieus en eerlijk Klimaatakkoord, waarmee Nederland kan voldoen aan de afspraken uit het Parijs-akkoord uit 2015. De belangrijkste winstpunten zijn:

Waar moet het beter?

Op een aantal punten maakt het kabinet keuzes waar we niet achter staan en die een echte duurzame transitie in de weg staan. Zo mag een grote hoeveelheid CO2 met subsidie onder de zee opgeslagen worden. De bedragen die naar deze dure ‘tijdelijke’ oplossing gaan, kunnen beter worden besteed aan het voorkomen van CO2-uitstoot. De inzet op het stimuleren van elektrisch rijden is te mager en het terugdraaien van bestaand stimuleringsbeleid is ronduit schokkend. Ook serieuze investeringen in fiets en openbaar vervoer ontbreken. Lees hier meer over de maatregelen voor de mobiliteitssector.

Voor effectief klimaatbeleid is het belangrijk dat de overheid betrouwbaar is en kiest voor een echte omslag naar een duurzame samenleving. Dit betekent dat het kabinet alles uit de kast moet halen: geen kleine stapjes als het aanmoedigen van radiatorfolie, maar effectieve en serieuze maatregelen. Marjolein Demmers: “Met dit Klimaatakkoord hebben we concrete handvaten om aan de slag te gaan. Dat is positief. Tegelijkertijd zullen we druk blijven zetten en oplossingen blijven aandragen, om de plannen van dit kabinet te verbeteren.”.

De belangrijkste punten op een rij:

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/energie/projecten-energie/het-klimaatakkoord/klimaatakkoord-genoeg-gepraat-nu-aan-de-slag/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>