Een duurzame industrie

Een duurzame industrie is cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan en onze klimaatdoelen te behalen. Wij werken daarom samen met overheden en bedrijven om ervoor te zorgen dat de industrie zo snel mogelijk minder fossiele brand- en grondstoffen gebruikt en aan de slag gaat met duurzame oplossingen. Zo hebben wij ons ingezet voor een nationale CO2-heffing voor de industrie en deze is er inmiddels. Een belangrijke eerste stap richting een duurzame industrie! Maar er is meer nodig. Daarom blijven wij gesprekken voeren met politici en ambtenaren om de volgende stap te realiseren: overstappen op groene stroom en groene waterstof, ontwikkeling van CO2-opslag als tijdelijke oplossing en alle milieuschade beprijzen.