Bedrijven in het Warmtepact | Natuur & Milieu

Bedrijven in het Warmtepact

Samen met bedrijven in het Warmtepact slaan we de handen ineen met als doel de groei en verduurzaming van warmtenetten te versnellen. De bedrijven die het pact ondertekent hebben, vertegenwoordigen samen ongeveer driekwart van de warmtemarkt. Zij streven ernaar om in 2030 1,2 miljoen woningen aangesloten te hebben op een warmtenet. 

Vattenfall levert stadswarmte in verschillende regio’s van Nederland. Makkelijk, veilig en milieuvriendelijk. De CO2-uitstoot van een huishouden dat is aangesloten op het warmtenet is maar liefst 50 tot 80% lager dan van een huishouden met een individuele hr-ketel. Wij willen het mogelijk maken om binnen één generatie fossielvrij te leven. Daarom maken we stadswarmte steeds duurzamer. Zo werken we aan de ontwikkeling van geothermie, waterstof en het gebruik van restwarmte uit datacenters. Met de keuzes die jij elke dag maakt, bepaal je ook onze toekomst. Dat je op deze site bent, zegt iets over je interesse en je enthousiasme. Dat vinden we erg fijn. Want een fossielvrije toekomst kan niet zonder jou.

 

Ennatuurlijk heeft in 37 gemeentes in heel Nederland warmtenetten. We leveren lokale warmte en koude aan circa 85.000 consumenten en ruim 1.200 zakelijke klanten. Onze ambitie is om lokale duurzame warmte sneller voor iedereen in Nederland beschikbaar te maken. Daarom werken we hard aan het uitbreiden en verduurzamen van onze bestaande warmtenetten en het realiseren van nieuwe netten. Zo maken we Nederland klaar voor een duurzame toekomst.

Veolia groep is wereldleider op het gebied van geoptimaliseerde energie- en milieutechnologie. Wereldwijd ontwerpt en implementeert Veolia water, afval en energieoplossingen die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van steden en industrieën. Warmte- en Koudenetwerken vormen hier een belangrijk onderdeel van. In Nederland vormt Warmte een belangrijk thema, maar ook een grote uitdaging binnen de energietransitie. Samen met andere partijen werken wij daarom aan een goede transitiestrategie om warmtenetwerken efficiënter te maken en de opwek van warmte te verduurzamen zonder verlies van continuïteit in de warmtelevering in woningen en gebouwen.
‘Duurzame energie van iedereen’ dat is onze missie. Als marktleider op het gebied van warmte investeert Eneco volop in het uitbreiden en verder verduurzamen van haar warmtenetten. Onze ambitie is om in 2030 70% CO2 te besparen en in 2040 alle warmte te voorzien met duurzame bronnen. Om deze ambitie waar te maken, zijn we hard op zoek naar nieuwe duurzamere warmtebronnen. Zoals het nuttig gebruiken van restwarmte uit de industrie, waterzuiveringsinstallaties, of warmte uit de grond met een geothermie-installatie. We willen tot haalbare, betaalbare én betrouwbare oplossingen komen. Zo zorgen we dat iedereen mee kan doen in onze toekomstige fossielvrije samenleving.

Warmtenetten kunnen ons in de toekomst van warmte gaan voorzien. Daarvoor zijn partijen nodig die infrastructuren aanleggen en beheren. Iets waarmee wij veel ervaring hebben wanneer het gaat om gas.

In Nederland staan bijna 8 miljoen woningen en dat aantal groeit jaarlijks. We kunnen tonnen CO₂ besparen door al deze woningen duurzaam te verwarmen. Daar praten we niet alleen over, we doen. Ons motto: start met wat vandaag mogelijk is voor de warmtetransitie in Nederland. Als warmteleverancier gaat Eteck voor 0. Nul CO₂-uitstoot, nul gebruik van fossiele brandstoffen en 100% wooncomfort. Daar werken we dagelijks aan. We streven dan ook naar maximale impact op de verduurzaming van de Nederlandse warmte- en koudevraag. Met meer dan 250 projecten met in totaal bijna 60.000 (woning equivalente) eindgebruikers onder contract, is Eteck de grootste leverancier van duurzame lokale warmte en koude in Nederland.

 

Delen
Delen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/energie/projecten-energie/duurzaam-wonen/warmtenetten/warmtepact/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>