Wat zijn warmtenetten?

De uitstoot van CO2 moet sneller omlaag. Dat kan met behulp van duurzame warmtenetten. Maar wat zijn warmtenetten precies? En wat betekenen ze voor jou als bewoner?

Een warmtenet – ook wel stadsverwarming of stadswarmte genoemd – werkt zo: in de buurt van je wijk, of in je wijk zelf, staat een warmtebron. Vanuit die bron gaat er door leidingen warm water naar de huizen.

Hoe groen een warmtenet is, hangt helemaal af van de energiebron waaruit hij wordt gevoed. Nu is dat meestal nog een fossiele energiecentrale. In de toekomst zal dat steeds vaker een duurzame bron zijn, zoals aardwarmte, duurzame restwarmte uit de industrie, of warmte uit oppervlaktewater of de zon. Bekijk ook onze animatie over het vergroenen van warmtenetten.

Hoe werkt een warmtenet voor jou?

Als jouw huis wordt aangesloten op een warmtenet wordt er een ‘warmtewisselaar’ geplaatst, meestal in je meterkast. Dit is een klein kastje van hooguit 60 bij 40 cm. Deze warmtewisselaar regelt de temperatuur en hoeveelheid water die jouw huis krijgt. Vaak wordt er nog een leiding aangelegd om de warmte van de warmtewisselaar naar het beginpunt van je cv-leidingen te brengen.

Verder verandert er niets in je huis. Je kunt namelijk gewoon je thermostaat, radiatoren en vloerverwarming blijven gebruiken. De warmteleverancier verzorgt het onderhoud van de warmtewisselaar. Je cv-ketel kan weg, want die heb je niet meer nodig. Kortom: een warmtenet is voor jou als consument bijzonder makkelijk. Kook je nog op gas? Dan zal je wel je gasfornuis moeten vervangen voor bijvoorbeeld een inductiekookplaat, want koken gaat voortaan elektrisch.

Voor de aanleg van een warmtenet moet er wel in je straat worden gegraven. Dat geeft dus enige overlast. In de straat is ruimte voor maar één warmtenet. En de gemeente kiest de aanbieder. Je kunt dus niet zelf je leverancier kiezen, zoals dat nu wel het geval is met stroom en gas.

Hoe zit het met de kosten?

De kosten van het gebruik van een warmtenet zijn op een vergelijkbare manier opgebouwd als voor een cv-ketel op aardgas. Zo zijn er vaste kosten voor het warmtenetwerk en eenmalige kosten voor de warmtewisselaar in je huis. Ook hangen de kosten natuurlijk af van je verbruik.

De hoeveelheid warmte die je gebruikt, wordt gemeten in gigajoule (GJ). Eén GJ komt ongeveer overeen met 32,68 m3 aardgas. Wat dit kost in vergelijking met een cv-ketel hangt af van de gasprijs, en die verschilt per leverancier. In de Warmtewet worden wel duidelijke afspraken gemaakt over de maximale tarieven van warmtenetten. Daarop wordt toezicht gehouden door de Autoriteit Consument & Markt. Als consument betaal je dus nooit te veel.

Welke soorten warmtenetten zijn er?

Hoewel je er thuis weinig verschil van zult merken, zijn er verschillende typen warmtenetten. Je hebt grote warmtenetten, die tot wel tienduizenden huizen verwarmen. En je hebt kleine, voor één enkel huizenblok. Ook maakt de temperatuur veel verschil. Moderne en goed geïsoleerde woningen hebben voldoende aan een niet al te hoge temperatuur in de leidingen: ongeveer 40 graden. Minder goed geïsoleerde woningen hebben water van 70 tot 90 graden nodig om goed te kunnen verwarmen. Met goede isolatie kan die aanvoertemperatuur omlaag. En dit brengt ook je energierekening weer omlaag.

Daarnaast zijn er verschillende warmtebronnen: duurzame en niet-duurzame (zie boven). Het kan zijn dat een warmtenet een standaard hoofdbron heeft, bijvoorbeeld aardwarmte, maar dat soms de warmtevraag te hoog is. Dan wordt er een piekbron ingezet, die vaak uit een andere warmtebron komt, bijvoorbeeld uit biomassa.

Meer weten over warmtenetten?

 

Bedrijven in het Warmtepact:

              de natuur en milieufederaties logo 
Delen
Delen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/energie/projecten-energie/duurzaam-wonen/warmtenetten/warmtenetten-wat/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>