Warmtenetten: Waarom | Natuur & Milieu

Waarom zijn warmtenetten belangrijk?

Nederland staat voor een grote opgave. We moeten ons energiesysteem verduurzamen. De CO2-uitstoot terugdringen. Én we moeten van het aardgas af. Warmtenetten kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

In Nederland hebben we afgesproken dat we in 2050 helemaal aardgasvrij zijn. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want vandaag de dag gebruikt het overgrote deel van de huishoudens nog steeds aardgas om het huis en water te verwarmen.

We moeten dus een enorme overstap maken. En voor die overstap, zijn warmtenetten essentieel. Want met een warmtenet kunnen er in één keer heel veel huizen en bedrijfspanden duurzaam worden verwarmd. Bovendien is het voor jou als bewoner een makkelijke stap om te zetten. Maar… daarvoor is het wel belangrijk dat die warmtenetten zélf ook duurzaam zijn.

Warmtenetten zijn duurzaam – maar nog niet duurzaam genoeg

Om warmtenetten echt succesvol te laten zijn in Nederland, moet er nog veel gebeuren. Er moeten nieuwe worden aangelegd en de bestaande moeten worden uitgebreid. En dat is niet het enige.

Voor duurzame warmte is het cruciaal dat de bron van het warmtenet zélf ook duurzaam is. Nu komt de meeste warmte van de netten nog uit fossiele energiecentrales. Dat is weliswaar groener dan warmte uit individuele cv-ketels. Deze energiecentrales produceren namelijk naast warmte ook stroom, wat efficiënter is. Maar het is natuurlijk nog lang niet ideaal. Warmtenetten kunnen het beste worden gevoed uit duurzame bronnen. Bijvoorbeeld aardwarmte, duurzame restwarmte uit de industrie, of warmte uit oppervlaktewater of de zon. In de toekomst zal dat ook steeds meer gebeuren. Daar werken wij hard aan.

Hoe wordt er gewerkt aan duurzame warmtenetten?

In 2019 sloot Natuur & Milieu het Warmtepact met zes warmtebedrijven en de provinciale Natuur- en Milieufederaties. De warmtebedrijven – samen goed voor 75 procent van de Nederlandse warmtemarkt – legden in het Warmtepact vast dat ze hun warmtenetten zullen verduurzamen. De belofte: in 2040 worden alle warmtenetten gevoed met duurzame warmte.

Bovendien krijgen alle grote warmtenetten een ‘warmte-etiket’. Daarop kun je onder andere zien met welke bron het warmtenet wordt gevoed, hoeveel CO2 erbij wordt uitgestoten, en hoeveel minder dat is dan bij verwarming door een cv-ketel.

In het Klimaatakkoord is verder afgesproken dat er vóór 2030 1,2 miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Daarmee wordt de CO2-uitstoot met 70 procent teruggebracht ten opzichte van cv-ketels op aardgas. Ook gaat de rijksoverheid duurzaamheid van warmtenetten afdwingen in de ‘Wet collectieve warmte’. Daarin komt namelijk een grens aan de CO2-uitstoot van warmtenetten.

Meer weten over warmtenetten?

 

Bedrijven in het Warmtepact:

              de natuur en milieufederaties logo 
Delen
Delen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/energie/projecten-energie/duurzaam-wonen/warmtenetten/warmtenetten-waarom/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>