Warmtenet of warmtepomp?

Nederland zit in een energietransitie. Dit houdt in dat er een beweging in gang is gezet om onze huizen voortaan te verwarmen zonder aardgas. Er zijn twee manieren om aardgasvrij je huis te verwarmen: overstappen op een warmtenet of een warmtepomp. Een ander woord voor warmtenet is stadsverwarming. Voor zowel warmtepompen of warmtenetten is het heel zinvol om je huis goed te isoleren.  

Warmtenetten om te verduurzamen 

Sommige warmtenetten worden nu nog gevoed door fossiele warmtebronnen zoals energiecentrales, maar dat is nog altijd duurzamer dan je huis verwarmen met een eigen cv-ketel op aardgas. Energiecentrales bijvoorbeeld produceren naast stroom ook warmte, en die warmte kan goed worden gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Doe je dit niet, dan gaat de warmte verloren.   

Momenteel zorgt het verwarmen van onze huizen, gebouwen en ons water voor maar liefst 15 procent van alle CO2-uitstoot in Nederland. Als we op grote schaal overstappen op warmtenetten, zal de CO2-uitstoot sterk dalen. Momenteel zijn er 450.000 Nederlandse huishoudens aangesloten op een warmtenet. De ambitie is dat dit er in 2030 ruim 1,2 miljoen zijn. Als we op grote schaal overstappen op warmtenetten, daalt de CO2-uitstoot sterk. En als we ook nog zorgen voor 100% duurzame warmtenetten, zetten we enorme stappen op weg naar duurzame verwarming.

Wanneer een warmtenet?    

Warmtenetten zijn vooral toepasbaar in wijken waarin mensen dicht bij elkaar wonen. Dat kunnen steden zijn, maar ook dorpen met dichtbevolkte wijken. Je gemeente onderzoekt of jouw wijk geschikt is voor een warmtenet of dat er gekozen wordt voor een andere duurzame oplossing. Je kunt alleen aangesloten worden aan een warmtenet als er besloten wordt een warmtenet aan te leggen. Een warmtenet is namelijk een collectieve oplossing. Dit houdt in dat je met een gehele wijk of buurt overschakelt op een warmtenet. De gemeente heeft hierop de regie en probeert te zorgen voor een betaalbare, betrouwbare en duurzaam alternatief voor aardgas.

Wanneer een warmtepomp?

Een andere manier om je woning gasvrij te verwarmen, is met een warmtepomp. Voordat je een warmtepomp kunt gebruiken, is het belangrijk om je woning goed te isoleren. Doe nu mee aan onze Comfort Challenge en ervaar of je woning al klaar is voor een warmtepomp, of dat je eerst nog beter moet isoleren. Anders dan bij een warmtenet, kun je er wel individueel voor kiezen om een warmtepomp te installeren. Met een warmtepomp maak je geen gebruik meer van klassieke radiatoren, maar van vloerverwarming, wandverwarming of een convector radiator. De veranderingen in je woning zijn dus groter dan bij een warmtenet. Om het overstappen op een warmtepomp te stimuleren, zijn er verschillende subsidies voor isolatie en warmtepompen beschikbaar. Mocht je twijfelen om een warmtepomp te nemen, dan adviseren we om eerst bij je gemeente te informeren of er plannen zijn voor een warmtenet in je wijk. 

Delen

Bedrijven in het Warmtepact:

Delen

Lees meer

Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/energie/projecten-energie/duurzaam-wonen/warmtenetten/warmtenet-of-warmtepomp/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>