Veelgestelde vragen
over warmtenetten

Vragen over warmtenetten

 • Wat is een warmtenet en hoe werkt het?

  Een warmtenet staat ook wel bekend als stadsverwarming of blokverwarming. Het is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt vanuit een lokale warmtebron richting je huis. Via een speciaal ‘kastje’ (warmtewisselaar) kun je de warmte gebruiken voor verwarming en warm water. Het afgekoelde water gaat terug naar de bron, die het vervolgens weer opwarmt. Het warme water uit het warmtenet kun je zowel voor verwarming als voor warm water gebruiken. Dit gaat in twee gescheiden systemen, om aan de drinkwaterkwaliteit te voldoen.

 • Waarom zijn warmtenetten belangrijk? Kunnen we niet gewoon op aardgas blijven verwarmen?

  Om klimaatverandering tegen te gaan, gaat Nederland stapsgewijs van het aardgas af. Woningen duurzaam verwarmen kan met een warmtenet of een warmtepomp. Warmtenetten zijn geschikt voor dichtbevolkte gebieden zoals steden, en kunnen hele wijken in één keer aardgasvrij verwarmen. Zo komt er bij het verwarmen van onze woningen minder CO2 vrij.

 • Wat moet er in mijn woning veranderen om aangesloten te worden aan een warmtenet?

  Als jouw huis wordt aangesloten op een warmtenet, krijg je een afleverset met daarbij een warmtewisselaar in je meterkast. De warmtewisselaar brengt het warme water voor verwarming naar je huis en warmt je kraanwater op. Je hebt dan geen cv-ketel meer nodig. Verder verandert er niets in je huis. Je kunt namelijk gewoon je thermostaat, radiatoren of vloerverwarming blijven gebruiken. Kook je nog op gas? Dan zul je je gasfornuis wel moeten vervangen door bijvoorbeeld een inductiekookplaat, want koken gaat voortaan elektrisch. Daarnaast is het heel zinvol om je huis goed te isoleren. Met een goed geïsoleerde woning heb je minder warmte nodig, wat duurzaam is en scheelt in maandelijkse kosten. 

 • Waar komen warmtenetten?

  Momenteel zijn er ongeveer 450.000 woningen in Nederland aangesloten op een warmtenet. De komende jaren wordt het aantal warmtenetten uitgebreid. Gemeenten hebben berekend waar een warmtenet maatschappelijk gezien de meest voordelige oplossing is. In 2021 moesten alle gemeenten hun Transitievisie Warmte op wijkniveau presenteren. Daarin geven ze aan op welk moment wijken van het aardgas af gaan. Voor de wijken die vóór 2030 worden geïsoleerd en van het aardgas worden afgesloten, staat er ook in op welke alternatieve warmtebron ze worden aangesloten. Warmtenetten zijn hierbij trouwens zeker niet de enige optie. Elektrisch verwarmen, bijvoorbeeld met een warmtepomp, is ook een mogelijkheid.

  Wil je weten of er in jouw wijk een warmtenet gepland staat? Vraag dat dan na bij de gemeente of google Transitieve Warmte en jouw gemeente. Maar let op: het kan zijn dat voor jouw wijk nog niets bekend is en pas na 2030 van het aardgas worden afgesloten.

 • Wat kost warmte via een warmtenet?

  Wat het kost om je huis te verwarmen met een warmtenet, verschilt per leverancier en hangt daarnaast af van je warmtegebruik. Net als voor een cv-ketel op aardgas betaal je voor warmte vaste en variabele kosten. De variabele kosten worden hoger naarmate je meer warmte gebruikt. Onder vaste kosten vallen bijvoorbeeld het onderhoud van het warmtenet en de huurkosten van je afleverset. Om je te beschermen voor te hoge kosten staat in de Warmtewet vastgelegd dat je gemiddeld genomen niet meer mag betalen voor warmte via een warmtenet dan voor een verwarming op aardgas. 

 • Hoe duurzaam zijn warmtenetten?

  Hoe duurzaam een warmtenet is, hangt af van de warmtebron. Nu zijn veel warmtenetten nog (gedeeltelijk) aangesloten op energiecentrales die op aardgas draaien. Er zijn ook andere warmtebronnen die nog niet 100% duurzaam zijn, zoals biomassa, afvalverbrandingsinstallaties en restwarmte van bedrijven. Maar duurzame warmtebronnen zoals aardwarmte, aquathermie of collectieve elektrische warmtepompen gaan een steeds grotere rol spelen. Uiterlijk in 2040 moeten alle warmtebronnen fossielvrij zijn. Met een aansluiting op het warmtenet krijg je dus steeds duurzamere warmte zonder er iets voor te hoeven doen.

 • Een warmtenet dat gevoed wordt met fossiele brandstoffen is toch niet duurzaam?

  Een warmtenet dat gevoed wordt met fossiele energie (vooral aardgas) is vaak al wel duurzamer dan je huis verwarmen met een cv-ketel op aardgas. Dit komt omdat de energiecentrales ook stroom produceren, en de warmte die hierbij vrij komt anders verloren gaat. Maar voor verdere verduurzaming is het belangrijk om meer duurzame warmtebronnen te krijgen. Het aanleggen van warmtenetten kost veel tijd, daarom is het heel goed om de warmtenetten al aan te leggen. De warmtebronnen kunnen dan steeds verder verduurzaamd worden, terwijl het warmtenet er al ligt.

 • Hoe weet ik of mijn huis geschikt is voor een warmtenet?

  Je kunt allereerst pas voor een aansluiting op een warmtenet kiezen als er een warmtenet in jouw straat is. Je gemeente onderzoekt of een warmtenet in jouw wijk een geschikte oplossing is, of dat er gekozen wordt voor een andere duurzame oplossing. Dit zal meestal in wijken zijn waar de huizen dicht op elkaar staan. In je woning hoeft weinig te veranderen, dus die is snel geschikt voor een warmtenet. Wel helpt isolatie van je woning altijd. Dat leidt namelijk ook tot een kleinere warmtevraag.   

  Je kunt alleen aangesloten worden aan een warmtenet als er besloten wordt een warmtenet aan te leggen. Een warmtenet is namelijk een collectieve oplossing. Dit houdt in dat je met een gehele wijk of buurt overschakelt op een warmtenet. De gemeente heeft hierop de regie en probeert te zorgen voor een betaalbare, betrouwbare en duurzaam alternatief voor aardgas.    

   

 • Kan ik zelf beslissen of ik op een warmtenet wordt aangesloten of niet?

  Je kunt alleen aangesloten worden aan een warmtenet als er besloten wordt een warmtenet aan te leggen. Een warmtenet is namelijk een collectieve oplossing. Dit houdt in dat je met een gehele wijk of buurt overschakelt op een warmtenet. De gemeente heeft hierop de regie en probeert te zorgen voor een betaalbare, betrouwbare en duurzaam alternatief voor aardgas.    

  Sommige nieuwbouwwijken krijgen bij oplevering direct een aansluiting op een warmtenet. Koop je een huis in zo’n wijk, dan krijgt je het warmtenet erbij. Er worden ook warmtenetten aangelegd in bestaande straten en wijken. Ben je daar de eigenaar van een woning, dan ben je niet verplicht om uw woning te laten aansluiten. Dit is echter niet verstandig. Veel gemeenten zullen in samenspraak met de netbeheerder bij de aanleg van het warmtenet de gasleidingen laten verwijderen. Bij huurwoningen is de warmtevoorziening meestal de verantwoordelijkheid van de woningcorporatie. Als huurder zult u in de praktijk weinig invloed hebben op de keuze voor de aanleg van een warmtenet. 

   

 • Kan ik zelf een warmteleverancier kiezen?

  Warmtenetten zijn in eigendom van één aanbieder. Je kunt dus niet je eigen energiebedrijf kiezen, zoals bij gas en stroom wel het geval is. Om jou als consument te beschermen tegen te hoge kosten, legt de wetgever jaarlijks een maximumtarief vast voor warmte via het warmtenet.

Delen

Onze partners

Delen

Lees meer

Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/energie/projecten-energie/duurzaam-wonen/warmtenetten/veel-gestelde-vragen-over-warmtenetten/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>