Kosten warmtenet

Voor het gebruik van een warmtenet betaal je, net als bij het verwarmen met een cv-ketel op aardgas, vaste en variabele kosten. De variabele kosten hangen af van je verbruik van warmte en warm water. Ieder jaar berekent de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een wettelijk maximumtarief voor warmte van het warmtenet om jou als consument te beschermen voor te hoge kosten.

Naast variabele kosten zie je op je jaarafrekening ook vaste kosten staan. Vaste kosten, ook wel vastrecht genoemd, betaal je voor het gebruik, onderhoud en aansluiting op het warmtenet. Vaste kosten betaal je ook voor het meten van je warmteverbruik en de huur van je afleverset De afleverset heb je nodig als schakel tussen het warmtenet en je woning. Anders dan een cv-ketel blijft een warmteleverancier altijd eigenaar van een afleverset. Beheer en onderhoud is dan ook de verantwoordelijkheid van je warmteleverancier. . Ook voor de vaste kosten geldt een maximumbedrag. Anders dan een cv-ketel blijft een warmteleverancier altijd eigenaar van een afleverset. Beheer en onderhoud is dan ook de verantwoordelijkheid van je warmteleverancier. Daar hoef je zelf niets aan te doen. 

Hoe zit het met de aansluitingskosten? 

Wanneer je als woningeigenaar voor het eerst wordt aangesloten op een warmtenet, betaal je daarvoor eenmalig aansluitkosten. In veel gevallen betaalt de gemeente hieraan mee. De aansluitingskosten verschillen daarom vaak per gemeente of wijk. Zodra plannen voor een eventueel warmtenet bekend zijn, kan jouw gemeente je meer informatie geven over de aansluitingskosten. Vaak kun je ook een subsidie aanvragen voor de aansluiting op een warmtenet: voor woningeigenaren kan dat via de ISDE-regeling en voor verhuurders via de SAH-regeling 

Is een warmtenet duurder dan aardgas? 

Op basis het zogenoemde Niet-Meer-Dan-Anders principe, oftewel de gasreferentie, wordt het maximale tarief voor warmte vastgesteld. Dit principe houdt in dat het maximum tarief voor warmte niet hoger mag zijn dan de kosten die een gemiddelde verbruiker zou maken voor het verkrijgen van dezelfde hoeveelheid warmte bij het gebruik van gas als energiebron. Dit staat vastgelegd in de Warmtewet In de Warmtewet staan afspraken over de maximumtarieven voor warmte en andere regels en plichten waar warmteleveranciers zich aan moeten houden. Op dit moment werkt de politiek aan een Warmtewet 2.0, zodat jij ook in de toekomst een eerlijke prijs blijft betalen voor warmte. en wordt gecontroleerd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Waarom is warmte van een warmtenet niet gratis? 

Net als aardgas moet warmte opgewekt en getransporteerd worden. Daar zijn kosten aan verbonden die in rekening worden gebracht bij de klant. Warmte opwekken kan met verschillende warmtebronnen. Het maakt voor jou als consument niet uit met welke bron de warmte wordt opgewekt, want de prijs blijft hetzelfde.

Kan ik zelf voor een warmteleverancier kiezen? 

Warmtenetten zijn in eigendom van één aanbieder. Je kunt dus niet je eigen energiebedrijf kiezen, zoals bij gas en stroom wel het geval is. Om jou als consument te beschermen tegen te hoge kosten, legt de ACM jaarlijks een maximumtarief vast voor warmte via het warmtenet. 

Delen

Bedrijven in het Warmtepact:

Delen

Lees meer

Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_chrome gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/energie/projecten-energie/duurzaam-wonen/warmtenetten/kosten-warmtenet/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>