Het ware verhaal van Warmtenetten | Natuur & Milieu

Het ware verhaal van Warmtenetten

Warmtenetten kunnen een sleutelrol spelen in de energietransitie. Ze zijn makkelijk voor de bewoner én – als we het goed aanpakken – zeer groen voor de planeet. En doordat we het samen doen, zetten we snel grote stappen op weg naar een duurzaam, aardgasvrij Nederland.

We moeten de uitstoot van CO2 sneller terugdringen. En dat kan met behulp van warmtenetten. Onze ambitie: in 2030 minimaal 1,2 miljoen woningen verwarmd via een warmtenet. En uiterlijk in 2040 alle warmtenetten volledig duurzaam.

Maar wat zijn warmtenetten precies? Wat betekenen ze voor jou als bewoner? Hoe betrouwbaar zijn ze, en hoe betaalbaar? Het zijn vragen die bij veel mensen leven. Daarom hier: het ware verhaal van warmtenetten.

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet werkt zo: in de buurt van je wijk, of in je wijk zelf, staat een warmtebron. Tegenwoordig is dat nog vaak een fossiele energiecentrale. Maar het kan ook bijvoorbeeld een afvalverwerkingsinstallatie zijn, of restwarmte uit de industrie. In de toekomst zal de warmte steeds meer volledig duurzaam zijn. Zoals aardwarmte, of warmte uit oppervlaktewater of de zon.

Vanuit de bron gaat er door leidingen warm water naar de huizen. Je hebt grote warmtenetten, die tot wel tienduizenden huizen verwarmen. En je hebt kleine, voor één enkel huizenblok. Lees hier meer over wat warmtenetten zijn.

Wat verandert er voor jou?

Als je huis wordt aangesloten op een warmtenet, regelt een ‘warmtewisselaar’ de temperatuur en hoeveelheid water die jouw huis krijgt. Een warmtewisselaar is een klein kastje van hooguit 60 bij 40 cm, dat bijvoorbeeld in je meterkast wordt geplaatst. Verder kun je gewoon je thermostaat, radiatoren en vloerverwarming blijven gebruiken. De warmteleverancier verzorgt het onderhoud van de warmtewisselaar. O ja: je cv-ketel kan weg. Die is niet meer nodig.

Voor de aanleg van een warmtenet moet er wel in je straat worden gegraven. Dat geeft dus enige overlast. Een ander bezwaar van warmtenetten is dat je geen keuzevrijheid hebt. In de straat is ruimte voor maar één warmtenet. En de gemeente kiest de aanbieder. Je kunt dus niet zelf kiezen welke leverancier jouw warmte levert, zoals dat nu bij gas en stroom wel het geval is. Wel komen er in de Warmtewet duidelijke afspraken te staan over de maximale tarieven. Als bewoner betaal je dus nooit te veel. Kortom: een warmtenet is vooral makkelijk. Bekijk onze animatie over het gemak van warmtenetten.

Warmtenetten in de energietransitie

Nu worden onze huizen nog vooral verwarmd met aardgas. Maar in Nederland hebben we afgesproken dat we in 2050 helemaal geen aardgas meer willen gebruiken voor verwarming van woningen. Om die overstap te maken, zijn warmtenetten essentieel. Want met warmtenetten kunnen we heel snel grote stappen zetten. In het Klimaatakkoord staat dan ook dat er vóór 2030 1,2 miljoen woningen worden aangesloten op een warmtenet. Daarmee wordt de CO2-uitstoot met 70 procent teruggebracht ten opzichte van de uitstoot van cv-ketels op aardgas.

Welke wijken worden aangesloten op een warmtenet, wordt bepaald door de gemeenten. Zij krijgen de regierol in het verduurzamen van wijken. In 2021 moeten alle gemeenten hun uitvoeringsplannen op wijkniveau presenteren, waarin ze – indien mogelijk – beschrijven hoe wijken aardgasvrij zullen worden gemaakt. Daarin zijn warmtenetten zeker niet de enige optie. Isolatie en elektrisch verwarmen, bijvoorbeeld met warmtepompen, zijn ook mogelijkheden. Warmtenetten zijn vooral zinvol in dichtbevolkte wijken, waar de huizen dicht op elkaar staan. Lees hier meer over waarom warmtenetten belangrijk zijn.

Hoe groen zijn warmtenetten?

Hoe groen een warmtenet is, hangt helemaal af van de energiebron waaruit hij wordt gevoed. Nu worden de meeste nog gevoed uit fossiele bronnen, en dat is natuurlijk niet groen. (Hoewel nog altijd groener dan verwarmen met individuele cv-ketels op aardgas.)

Het is dus nodig om de warmtenetten flink te verduurzamen. Om dat te bereiken, sloten wij vorig jaar met de grootste warmtebedrijven in Nederland het Warmtepact. Daarin spraken we af dat in 2040 alle warmtenetten zijn aangesloten op duurzame warmte. Bijvoorbeeld op aardwarmte, zonnecollectoren of restwarmte van een bedrijf.

Daarnaast krijgen alle grote warmtenetten een ‘warmte-etiket’. Daarop kun je onder andere zien met welke bron het warmtenet wordt gevoed, hoeveel CO2 erbij wordt uitgestoten, en hoeveel minder dat is dan bij verwarming door een cv-ketel. Ook de rijksoverheid gaat duurzaamheid van warmtenetten afdwingen. In de ‘Wet collectieve warmte’ komt er een grens aan de CO2-uitstoot van warmtenetten.

Kortom: warmtenetten kunnen veel betekenen voor de energietransitie. Maar ze zijn nog lang niet groen genoeg. Bekijk onze animatie over hoe groen warmtenetten zijn (en nog kunnen worden)

Samen zetten we grote stappen

Ook al worden veel warmtenetten nog verwarmd met fossiele energiecentrales, dat is nog altijd duurzamer dan je huis verwarmen met een eigen cv-ketel. Deze energiecentrales produceren namelijk naast warmte ook stroom, wat efficiënter is.

Nu zorgt het verwarmen van onze huizen en ons water voor maar liefst 15 procent van alle CO2-uitstoot in Nederland. Als we op grote schaal overstappen op warmtenetten, zal de CO2-uitstoot sterk dalen. Momenteel zijn er 450.000 Nederlandse huishoudens aangesloten op een warmtenet. De ambitie is dat dit er in 2030 1,2 miljoen zijn. Als we op grote schaal overstappen op warmtenetten, zal de CO2-uitstoot sterk dalen. En als we ook nog zorgen voor écht groene warmtenetten, zetten we enorme stappen op weg naar duurzame verwarming.

 

Bedrijven in het Warmtepact:

              de natuur en milieufederaties logo 
Delen
Delen

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/energie/projecten-energie/duurzaam-wonen/warmtenetten/het-ware-verhaal-van-warmtenetten/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>