Het probleem – Aardgas past niet in een duurzame gebouwde omgeving

Om klimaatverandering te stoppen gebruiken we voor het verwarmen van onze huizen in de toekomst alleen nog duurzaam opgewekte warmte en duurzaam opgewekte elektriciteit. De alternatieven zijn er en moeten op grote schaal toegepast gaan worden. Dit is een flinke verandering van de manier waarop we onze huizen verwarmen. Dat doen we niet zonder reden: aardgas heeft in een duurzame toekomst geen rol omdat het gepaard gaat met veel CO2-uitstoot.

In 2019 zorgde het verwarmen van gebouwen met aardgas voor ruim 23 Megaton aan CO2-uitstoot. Dit staat gelijk aan 15% van de totale broeikasgasemissies in Nederland. Het grootste deel van het aardgasverbruik in Nederland komt door het gebruik van de aardgasketel. Daarvan worden er jaarlijks nog meer dan 400.000 verkocht. Een daling van de uitstoot gaat eigenlijk te traag.

Het verduurzamen van woningen is belangrijk voor het klimaat. We staan aan het begin van de transitie en het is belangrijk dat iedereen mee kan doen. Of er nu een grote stap wordt gezet, of een kleine. De overheid is aan zet om de randvoorwaarden te scheppen zodat consumenten de stap naar duurzame alternatieven makkelijker, comfortabeler, zorgenvrij en goedkoper kunnen maken. Daar zet Natuur & Milieu zich voor in. De belangrijkste onderwerpen waar we ons mee bezig houden zijn isolatie, natuur bij woningen, (hybride) warmtepompen en warmtenetten.

Isolatie

De eerste stap voor het verduurzamen van de woning is het verminderen van de warmtevraag, dus energie besparen. Dit kan met name door ramen, muren, plafonds en vloeren te isoleren. Door te isoleren wordt de woning comfortabeler, daalt de gasrekening en de CO2-uitstoot. Ook wordt de woning klaargemaakt voor nieuwe vormen van warmte, zoals de warmtepomp en duurzame warmtenetten. In Nederland staan 2,7 miljoen slecht geïsoleerde woningen. We richten ons vooral op die woningen en pleiten voor verbetering van isolatiesubsidies en extra isolatiebeleid om het isolatietempo met een factor 3 te laten toenemen. De Rijksoverheid moet hier voor zorgen door een Nationaal Isolatieprogramma op te zetten waarbij woningeigenaren maximaal worden gestimuleerd om de woning te isoleren.

 (Hybride) Warmtepomp

Een stap voor woningeigenaren is om een warmtepomp te installeren in huis. Dit is vooral verstandig als  de woning tot label B is geïsoleerd. Hiermee kan een huis volledig worden afgesloten van het aardgas en neemt de uitstoot van het verwarmingssysteem met de jaren af doordat de stroomvoorziening verduurzaamt. Voor de meeste mensen is de warmtepomp momenteel nog te duur. Een kleine stap met een groot effect is de hybride warmtepomp. Een combinatie van een warmtepomp en een hr-ketel voor koude dagen. Daarmee kan tot 70% CO2-uitstoot kan worden voorkomen als een huis goed is geïsoleerd. Als de hybride warmtepomp na 15 jaar vervangen moet worden, is de stap naar een aardgasvrije oplossing een stuk kleiner.

Warmtenetten

Een andere manier om een woning van het aardgas af te halen is via een warmtenet. Als woningeigenaar heb je niet veel invloed of er een warmtenet in je wijk komt, maar een warmtenet is in ieder geval een belangrijke stap vooruit qua CO2-uitstoot. De komende jaren worden bestaande warmtenetten verder verduurzaamd en worden steeds meer duurzame warmtenetten bijgebouwd.

Natuur bij woningen

Daarnaast richten we onze omgeving dusdanig in dat de natuur ook de ruimte krijgt. Tussen 2020 en 2030 moeten er een miljoen woningen bij gaan komen en dit zorgt voor druk op de natuur en onze beleving van onze woonomgeving. Nieuwe woningen moeten zo veel mogelijk natuurinclusief worden gebouwd, door diversiteit in beplanting en corridors tussen het groen aan te leggen om een biodiverse en voor de mens gezonde omgeving te creëren met ruimte voor bijvoorbeeld vogels, egels, vleermuizen en bijen.

 

Delen
Delen

Over dit project

Wat doet Natuur & Milieu rondom duurzaam wonen?

Wat doet Natuur & Milieu rondom duurzaam wonen?

Door onze huizen goed te isoleren hebben we minder energie nodig voor de verwarming. De cv-ketel zal in de meeste woningen verdwijnen en vervangen worden door warmtepompen of een warmtenet. Over deze omslag hebben we afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Maar er is meer nodig, vooral bij de landelijke overheid.  Om die overheid te overtuigen publiceren we onderzoeksrapporten en werken we samen met andere invloedrijke organisaties.  Onze campagnes inspireren consumenten tot het zetten van stappen in de juiste richting.

Alles over dit project

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/energie/projecten-energie/duurzaam-wonen/het-probleem/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>