De Rijke Noordzee

Met onze droom De Rijke Noordzee grijpen we de unieke kans die windmolenparken bieden om de natuur in de Noordzee te versterken. Zo helpen we onze aarde op twee manieren: duurzame energie tegen klimaatverandering, en natuurontwikkeling voor meer biodiversiteit in de Noordzee.

Het probleem

Riffen zijn een schuilplaats voor veel leven in zee en een bron van voedsel voor andere zeedieren. Ooit was 20 procent van de Noordzeebodem bedekt met natuurlijke riffen, zoals oesterbanken. Inmiddels is door menselijk ingrijpen en ziektes de biodiversiteit van ons grootste natuurgebied afgenomen en zijn nagenoeg alle natuurlijke riffen verdwenen

De kans

De Rijke Noordzee is mogelijk door een bijdrage van 8,5 miljoen uit het droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. De directeuren van de organisaties zijn verheugd op het nieuws van de bijdrage uit het Droomfonds. Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu: “Met de komst van windparken op de Noordzee dient zich een enorme kans aan voor natuurversterking. Met deze schenking kunnen we die kans benutten. We vergroten het enthousiasme voor windmolens op zee en geven tegelijk het ecosysteem in de Noordzee een vitale impuls.”

Uitvoering

Bij de uitvoering van onze droom maken we gebruik van de unieke omstandigheden die windparken bieden voor de onderwaternatuur. Door het plaatsen van kunstriffen en uitzetten van oesters versnellen en versterken we de natuurontwikkeling binnen een windpark. Omdat er binnen deze parken niet over de bodem mag worden gevist én omdat er hard substraat in de vorm van palen en funderingen aanwezig zijn, zijn de parken ideale locaties om als kraamkamer voor onderwaternatuur te functioneren. Maar die kraamkamers ontstaan niet vanzelf; daar zullen we bij moeten helpen. Om bijvoorbeeld een natuurlijk rif te laten terugkeren, is een ‘kickstart’ nodig: als wij een basis leggen, staan binnen een paar jaar de rifbouwers zoals oesters op eigen benen. Met De Rijke Noordzee willen Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee deze en andere mogelijkheden van windparken optimaal benutten. Daarbij onderzoeken we wat de ideale omstandigheden voor optimale natuurversterking zijn. Zo hebben wij al een Oesterproef gedaan in het windmolenpark Luchterduinen. De opgedane kennis willen we laten toepassen in alle windparken op de Noordzee.

Bouwen van levende riffen

In nauwe samenwerking met de wind- en waterbouwsector en de wetenschap bouwen we op vijf locaties in Nederlandse offshore windparken natuurprojecten. We versterken de natuur voor (1) rifbouwers zoals oesters en kokerwormen, (2) soorten die op een rif voorkomen zoals koudwaterkoraal en (3) soorten die baat hebben bij een rif zoals kabeljauw. De rifstructuren, die worden ontworpen en getest in een lab, bestaan uit harde materialen waarop diverse soorten zich kunnen aanhechten. Over een groot oppervlak plaatsen we‘biobouwers’; zij vormen levende riffen die zichzelf in stand houden. Door op deze manier een beschutte kraamkamer te creëren op de bodem van de Noordzee, leggen we de basis voor een ecosysteem dat opnieuw kan gaan bloeien. Om dit nog te versterken plaatsen we ‘kolonisatiesoorten’, zoals dodemansduim. Deze soorten vormen zelf geen rif, maar komen wel veel voor op rifachtige structuren, waar ze een schuilplaats en leefgebied zijn voor allerlei zeeleven. De opgedane kennis is open-source zodat toekomstige projecten eenvoudig en kostenefficiënt kunnen worden opgestart. De lessen van een reeds begonnen project van Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee voor oesterherstel in windpark Luchterduinen, worden in De Rijke Noordzee meegenomen.

Borgen en vergroten 

Met dit project maken we de wind- en waterbouwsector enthousiast voor natuurontwikkeling in windparken. Partijen die ermee aan de slag gaan, maken we het makkelijker en goedkoper door ze geteste en gecertificeerde producten te bieden, alsmede kant-en-klare technische ontwerpen en monitoringstechnieken.
Samen met een bestaand bedrijf of onderzoeksinstituut zetten wij een eigen kweeklijn op. Zo hebben we de garantie van voldoende gezond bronmateriaal, dat vervolgens ook gebruikt kan worden voor andere natuurontwikkelingsprojecten.

Tegelijk borgen we dat depolitiek de prachtige combinatie van natuurontwikkeling en windenergie op zee met ondersteunend beleid stimuleert. We betrekken Kamerleden, ambtenaren en beleidsmakers actief bij ons project. Door de positieve resultaten van De Rijke Noordzee op aantrekkelijke wijze openbaar te maken, krijgt de combinatie van natuurontwikkeling en windparken de steun van het bredere publiek en zal men positiever denken over de verdere uitrol van duurzame energie op zee.

Meer weten? Ga dan naar de website van De Rijke Noordzee.

Steun dit project

 

Delen
Delen

Over dit project

Wat is De Rijke Noordzee?

Wat is De Rijke Noordzee?

Door visserij en ziektes is de biodiversiteit van ons grootse natuurgebied afgenomen. Met De Rijke Noordzee onderzoeken wij hoe natuur op de bodem van windparken een impuls kan krijgen en kan worden opgeschaald in alle windparken op de Noordzee. Hiermee geven wij de biodiversiteit een boost en tegelijkertijd zijn de vele windturbines op de Noordzee een bron van duurzame energie.

Alles over dit project

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/energie/projecten-energie/de-rijke-noordzee/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>