Onze Visie | Natuur & Milieu

Onze Visie

In het SER-Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16 procent van het energieverbruik in Nederland duurzaam is. Een mooie stap. Maar wij kijken nu al verder met onze ‘Visie 2035’.

Een duurzaam Nederland na 2023

In september 2013 sloot een brede maatschappelijke coalitie van meer dan veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbonden en natuur- en milieuorganisaties, het SER-Energieakkoord. Daarin staan afspraken op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat in 2023 16 procent van het Nederlandse energieverbruik duurzaam is.

Na het verstrijken van het SER-Energieakkoord in 2023 is Nederland echter nog niet af op energiegebied. Daarom kijken wij nu al verder vooruit, met onze ‘Visie 2035’.

Onze kijk op de energietransitie

Het is een mooie stap: 16 procent duurzaam. Maar meer dan een eerste stap is het niet. In het Visie 2035-traject delen wij onze kijk op verschillende aspecten van de energietransitie met de belangrijke partijen uit het veld. Samen met hen gaan wij proberen te bepalen hoe we in 2035 de volgende grote stap gezet kunnen hebben.

De verschillende aspecten van de energietransitie die wij met name behandelen in dit traject zijn:

  • Van al het Nederlandse energieverbruik wordt 40 procent gebruikt voor warmte. Hoe gaan we ervoor zorgen dat in 2035 een groot deel van deze warmte duurzaam is opgewekt?
  • Flexibiliteit en netten. Bij een groter aandeel hernieuwbare elektriciteit zal er ook meer gevraagd worden van de elektriciteitsnetten. Hoe gaan we vraag en aanbod bij elkaar brengen terwijl een groot deel van het aanbod zich niet makkelijk laat controleren?
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/energie/onze-visie/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Name</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>