Energie | Natuur & Milieu

Energie

Wij werken aan de omslag van fossiele naar hernieuwbare, duurzame energiebronnen. Dat is nodig om de uitstoot van CO2 te verminderen en verdere klimaatverandering te stoppen. Dat betekent meer energie van zon en wind, en een zuiniger gebruik van de schaarse bronnen. Zo streven we naar een leefbare toekomst en een klimaatneutraal Nederland in 2050.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor