Energie | Natuur & Milieu

Energie

Wij werken aan de omslag van fossiele naar hernieuwbare, duurzame energiebronnen. Dat is nodig om de uitstoot van CO2 te verminderen en verdere klimaatverandering te stoppen. Dat betekent meer energie uit zon en wind, zuiniger gebruik van schaarse bronnen en vergroening van de industrie.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor