Nalaten aan Natuur & Milieu - Persoonlijke verhalen

Persoonlijke verhalen

Hoe wilt u herinnerd worden?

Veel mensen zijn bezig met de toekomst. Met onze eigen toekomst of die van de generaties na ons. Waar draait het bij mij om? Wat wil ik bereiken? Hoe wil ik herinnerd worden? Dat zijn vragen die we onszelf af en toe stellen.

Marjolein Demmers, Directeur Natuur & Milieu

 “Dit is een tijdperk van ongekende verantwoordelijkheid én ongekende mogelijkheden. En ik wil inspireren door mijn verantwoordelijkheid te nemen. Ik wil dat onze kinderen en kleinkinderen ook kunnen genieten van een goed leven. De wereld is te mooi om zo te verwaarlozen! Met die gedrevenheid en verantwoordelijkheid wil ik graag herinnerd worden.”

 Ook de mensen die Natuur & Milieu opnemen in hun testament hebben allemaal een eigen verhaal. Soms zijn wij in de bijzondere omstandigheid dat we van mensen bij leven of van hun nabestaanden horen waarom ze onze organisatie in hun testament hebben opgenomen. Wat altijd naar voren komt is de betrokkenheid en de zorgen voor natuur en milieu.

Anna van het Veldt

  “Toen ik een paar maanden geleden een huis kocht ben ik ook gaan nadenken over mijn testament. Mede omdat ik geen kinderen heb wilde ik daar graag een goed doel in opnemen, zodat mijn idealen ook na m’n dood verwezenlijkt worden. Omdat milieu, gezondheid en natuur belangrijke thema’s voor mij zijn koos ik al snel voor Stichting Natuur en Milieu. Op deze manier steun ik een goed doel, waardoor ik bijdraag aan een duurzame toekomst voor al mijn nabestaanden”

Nabestaanden mevrouw Wensink

“Marie was erg begaan met de natuur. Zonder natuur had ze niet kunnen leven, de lucht en ruimte die dat haar gaf was voor haar ontzettend belangrijk. Dat maakte ook dat ze de zorg voor het milieu zo serieus nam. Ze maakte zich grote zorgen over hoe we met de natuur omgaan en wat er zo van overblijft. Voor haar genoeg reden om ook Natuur & Milieu in haar testament op te nemen.”

Vindt u ook dit herkenbare voorbeelden? Natuurlijk, het hele klimaat in uw testament is misschien wat veel. Maar wij kunnen met iedere kleine en grote bijdrage veel doen. Want wij gunnen ook de generaties na ons een wereld met een bloeiende natuur, een gezond milieu en een stabiel klimaat.

Natuur & Milieu ontvangt geen structurele subsidie. Ons werk vraagt een grote vasthoudendheid en een lange adem. Via het testament levert u dan ook een belangrijke bijdrage aan een duurzame en gezonde wereld.

Klik hier voor meer informatie over nalaten.
U kunt ook contact opnemen met onze adviseur Schenken & Nalaten, Theo Hesen via donateurs@natuurenmilieu.nl of 06-52197118.

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/testament/persoonlijke-verhalen/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>