Klimaat en natuur in uw testament?

Natuurlijk, het hele klimaat en alle natuur in uw testament is misschien wat veel. Maar wij kunnen met iedere kleine en grote bijdrage veel doen. U kunt ons nu die bijdrage schenken, maar u kunt die schenking ook opnemen in uw testament.

Schenken via uw testament

Neemt u een schenking aan Natuur & Milieu op in uw testament? Dan steunt u ons enorm in onze strijd tegen klimaatverandering en het herstel van de biodiversiteit. Want wij gunnen ook de generaties na ons een wereld met een bloeiende natuur, een gezond milieu en een stabiel klimaat waarbij de biodiversiteit wordt beschermd.

Een duurzame en gezonde wereld in uw testament

Wij ontvangen geen subsidie en zijn voor een groot deel afhankelijk van steun van u en andere particulieren. Uw bijdragen zijn voor het werk van Natuur & Milieu erg belangrijk. Op korte termijn maar ook op lange termijn. Ons werk vraagt een grote vasthoudendheid en een lange adem. Via uw testament levert u dan ook een belangrijke bijdrage aan een duurzame en gezonde wereld.

Natuur & Milieu in uw testament

In Nederland wordt een testament altijd opgesteld door een notaris. Dat maakt het heel eenvoudig. U bepaalt ook zelf welk deel van de erfenis u aan ons schenkt. Voordat u naar de notaris gaat, kunt u alvast nadenken over de volgende dingen:

  • Het is fijn als u nadenkt wie u als erfgenaam wilt benoemen. Wanneer u geen directe erfgenamen (bijvoorbeeld kinderen) heeft, of directe erfgenamen slechts een deel van de erfenis wil doen toekomen, dan kunt u Natuur & Milieu in uw testament benoemen tot (mede-)erfgenaam voor uw nalatenschap.
  • U kunt Natuur & Milieu ook benoemen tot legataris, waarmee u ons een bepaald bedrag uit uw erfenis gunt. Vaak kan dit ook via een (goedkopere) officiële aanvulling op uw testament, een z.g. legaat-akte. U kunt dit ook eenvoudig regelen via de DHZ-notaris.

Voor een juiste afwikkeling bij de notaris is het belangrijk de officiële tenaamstelling op te laten nemen: Stichting Natuur & Milieu, Arthur van Schendelstraat 600, 3511MJ Utrecht. KvK nummer 41192228.

U kunt dit rechtstreeks met de notaris regelen, in stilte, zonder ons daar in te kennen. U begrijpt, wij vinden het wel heel leuk als u het ons laat weten.

Hoe wilt u herinnerd worden?

“Toen ik een paar maanden geleden een huis kocht ben ik ook gaan nadenken over mijn testament. Mede omdat ik geen kinderen heb wilde ik daar graag een goed doel in opnemen, zodat mijn idealen ook na m’n dood verwezenlijkt worden. Omdat milieu, gezondheid en natuur belangrijke thema’s voor mij zijn koos ik al snel voor Natuur & Milieu. “

Lees meer persoonlijke verhalen

Goed om te weten

Stichting Natuur & Milieu is erkend als z.g. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de Belastingdienst. Dat betekent o.a. dat wij over uw schenking geen erf- of schenkbelasting hoeven te betalen. Uw hele (testamentaire) schenking komt ten goede aan milieu, natuur en klimaat.

Een bijzondere bestemming

Is er binnen het werkveld van Natuur & Milieu een bepaald onderwerp dat u in het bijzonder aan het hart gaat? Bijvoorbeeld duurzame mobiliteit of de bevordering van windmolens en andere groene energiebronnen. Laat ons dit weten. Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden en de juiste formuleringen. Op deze website vindt u uitgebreide informatie over al onze werkvelden.

Denkt u ook aan een executeur?

Het benoemen van een executeur: iemand die uw uitvaart regelt, uw boedel verdeelt en alles administratief afhandelt. Eventueel stelt u ook een z.g. levenstestament op: daarin regelt u zaken als financiële en medische volmachten voor als u zelf niet meer bekwaam bent. Meer over testamenten en goede doelen vindt u op www.goednalaten.nl/uwtestament.

Meer weten of een goed gesprek?

Wij hebben voor u een uitgebreidere brochure over dit onderwerp. Deze kunt u eenvoudig hier bekijken of via onderstaand formulier aanvragen.

U kunt ook direct contact opnemen met onze adviseur schenken en nalaten Theo Hesen. Hij beantwoordt in een goed gesprek graag uw vragen: telefonisch, per email, bij ons op kantoor of bij u thuis. Theo is bereikbaar op 06-52197118 of via donateurs@natuurenmilieu.nl.

U bent ook hartelijk welkom voor een gesprek met onze directeur Marjolein Demmers. Zij licht graag het belang van uw schenking verder toe. Voor een afspraak neemt u contact op via Theo Hesen.

Contactformulier

Het klimaat in mijn testament!
  • Bekijk de privacyverklaring

 

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/testament/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>
Brochure