Fondswerving telemarketing internationaal treinverkeer | Natuur & Milieu

Ben je door ons gebeld over internationaal treinverkeer?

Belactie luchtvaart en trein

In oktober, november en december 2020 bellen wij de ondertekenaars van onze oproep voor een duurzame luchtvaart en aanvragers van onze duurzame reisgids die toestemming hebben gegeven voor benadering via de telefoon. We doen dit om steun te vragen voor onze verdere inspanningen voor een duurzame luchtvaart. We bellen met telefoonnummer: 088-5016721.

Voor onze gezondheid en om klimaatverandering tegen te gaan, kunnen we de luchtvaart niet laten groeien. Daarom werken wij eraan om de internationale trein een aantrekkelijkere optie te maken. Internationale treinverbindingen moeten beter op elkaar aansluiten, zodat ze concurreren met korteafstandsvluchten binnen Europa. Wij voeren daarom druk uit op de politiek om het vrijgeven van data te verplichten, zodat landen en vervoerders beter met elkaar kunnen samenwerken. We kunnen elke bijdrage aan dit belangrijke project goed gebruiken. We bellen daarom om te vragen om steun. Samen gaan we de milieu-impact van de luchtvaart tegen.

Ben je niet gebeld en wil je ons (extra) steunen? Of heb je andere vragen over deze belactie? Neem dan contact met ons op per mail via: donateurs@natuurenmilieu.nl. Of bel tijdens kantooruren naar 030 – 233 13 28.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor